Langelands Sti-venner

Langelands sti-venner

Vi er en uafhængig almennyttig forening, der blev stiftet februar 2019. Vi elsker at bevæge os i naturen og vil gerne være med til at gøre Langelands natur til et mulighedernes sted – og det kræver stier.

Vi var i Radio Diablo 13.juni 2022 – se og hør det på youtube

 

Juletur 29. december

Juletur 29. december

Juletur i skovene omkring Lohals

Sti-vennernes julevandring er en rundtur i skovene på Nordlangeland. Vi går turen to gange: Torsdag den 8. december og torsdag den 29. december, begge med start kl. 10.
Alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig, men husk varmt tøj, godt fodtøj og noget varmt at drikke.
Startsted: Lohals Havn 5 (ved Banjen), 5953 Tranekær. Her er p-pladser og et toilet. Turen er på 6½ km, den varer vel to-tre timer og kan nemt forkortes.
Turen har to temaer:
Dronning Margrethes besøg ved Lohals’ 200-års jubilæum i 2008
Naturstyrelsens tre skove på Nordlangeland: Vestre Stigtehave, Bræmlevænge og Vestervænge
Vi traver først mod nordøst langs stranden til nordenden af Vestre Stigtehave. Hvis du undrer dig over navnet: Fyens Stift, dvs. kirken, ejede engang skovene nord for Lohals. På Langeland kaldes skove ofte for ”haver”, og det blev først til Stiftets Haver og så til Stigtehaver (der findes også en Østre Stigtehave).
Vi går gennem skoven til de seværdigheder, som dronning Margrethe besøgte i 2008: Hollænderhus, som viser en fin udstilling om skovene på Nordlangeland, Djævlestenen og arboretet (en skovhave med mange fine – også eksotiske – arter inkl. en ny eg, som dronningen plantede i 2008). Her holder vi pause og fortæller lidt om stedet og nogle anekdoter fra dronningens besøg.
Fra arboretet går vi mod syd ad Houvej, mod vest ad kirkestien, gennem Bræmlevænge til Vestervænge, en fin lille hundeskov – du er også velkommen med din hund, bare den er i snor.
Herfra går vi tilbage til Banjen på Lohals Havn, hvor stivennerne på den sidste tur – turen den 29. december – er vært ved et glas varm gløgg og æbleskiver.

Vi vandrer hele Øen rundt i 10 etaper.

Så går vi hele øen rundt – i 10 etaper over 10 lørdage. 2. etape 28. januar

Lørdag den 26. november tog 35 glade vandrere hul på alle tiders vandretur: Langeland Rundt langs kysten. Vi gik 1. etape fra Spodsbjerg til Østerskov, 19 seje kilometer på stranden og i pløjemark. Vejret var OK, humøret i top og madpakkerne smagte rigtig godt, da vi nåede Påø ved Skovsgaard.

Vi og alle andre, der har lyst, snupper 2. etape lørdag den 28. januar: Fra Østerskov (enden af Østerskovvej) til Bagenkop. 15 smukke kilometer gennem Lunden, langs Kelds Nor og forbi klinterne ved Dovn og Gulstav. Mødestedet bliver Bagenkop Havn, og meget mere følger i januars nyhedsbrev.

Vi kører så samlet i den anden halvdel af bilerne til start (parkeringspladsen ved havnen i Spodsbjerg), parkerer bilerne her og starter vores vandring. Efter vandringen køres tilbage til start og bilerne.

For at sikre, at logistikken med biler går op, forudsætter deltagelse tilmelding med navn, email og telefonnummer til Orla Duedahl på orla@duedahl.dk eller 4033 9910 senest tirsdag den 24. januar.

Bogen “En fodtur Langeland Rundt langs kysten” kan købes hos Bog og Idé i Østergade i Rudkøbing. Pris: 75 kr.Du kan læse mere om fodturen og downloade kort og beskrivelser gratis på VisitLangelands hjemmeside https://www.langeland.dk/langeland/oplevelser/vandre-og-gaature/gaa-langeland-rundt

Kommunevalg...

 

Vi har fået svar fra disse partier - først er der en opsummering af udvalgte svar, dernæst link til det svar partiet har fremsendt..

Flere stier på Langeland

På Langeland har vi brug flere stier der kan give os adgang til Langelands, Strynøs og Siøs fantastiske natur.
Det mener vi i Langelands Sti-venner.
Og det mener flertallet af Langelands partier.

Her er partiernes svar?

Ud af de 8 partier, der er opstillet på Langeland har Sti-vennerne fået svar fra de 6, på spørgsmål om indstillingen til flere stier:

A: Socialdemokratiet ønsker at Øhavsstien udvides og forlænges, og at der kommer flere cykelruter og ridestier – alle med bedre skiltning. A går ind for flere nye naturområder, med adgang for borgerne. Adgang kan blandt andet opnås andet gennem Shores projektet.

C: Det Konservative Folkeparti mener at nye stier skal etableres af frivillighedens vej. C vil medvirke til at stier, og natur oplevelser i det hele taget, anvendes som en stor del af vores turisme markedsføring. Og vi skal på Langeland være langt bedre til at fortælle omverdenen hvad vi har at byde på.

D: Nye Borgerlige støtter op om alle sti-initiativer, der kan gennemføres i god dialog og harmoni med lodsejerne. D fremhæver, at partiet er imponeret over Sti-vennernes indsats.

F: SF ‒ Socialistisk Folkeparti er interesserede i flere stier. F fremhæver de mange udfordringer det medfører, når flere vil ud i naturen, f.eks. i forhold til fuglenes yngelperioder. Og nye initiativer må helst ikke medføre flere udgifter for kommunen. F vil gerne optimere det vi har. Partiet fremhæver at der er mange små veje der ikke er særlig trafikerede og hvor man også kan se meget smukke landskaber. F vil også gerne fremme ridning, men partiet er ikke så positiv overfor nye Mountainbike initiativer.

V: Venstre, Danmarks Liberale Parti vil gerne afsætte flere ressourcer til information om og skiltning af stierne når der igen er penge i kassen. V er positiv over alle sti-initiativer, med undtagelse af mountainbike og ridning, hvor V er mere forbeholdent. V synes ikke, at vi lige her og nu skal sætte gang i ny initiativer, men i stedet det færdigt, vi har gang i.

Ø: Enhedslisten - De Rød-Grønne er positive overfor flere stier og vil gerne afsætte flere ressourcer til stier og spor. Ø vil gerne involvere Geopark Det Sydfynske Øhav i udvidelsen af Øhavsstien. Ø vil gerne fremme Shores aktiviteterne langs den Langelandske Kyststrækning og på Strynø.

Ved at klikke på partinavnet får du partiets fulde svar som en wordfil:

SF  - venstre  - socialdemokratiets  - nye borgerligekonservative - enhedslisten.

Sti-vennerne har udgivet en vandrebog – ”En fodtur Langeland Rundt langs kysten”

Bogen ”En fodtur Langeland Rundt langs kysten” handler om oplevelser og udfordringer ved at trave rundt om øen i vandkanten.
Forfatteren Jette Purup og fotografen Jesper Ansbæk har gået de 139 km, og i bogen har de delt turen op i 10 etaper a 10-19 kilometer. Til hver etape hører et kort og en stribe beskrivelser af oplevelser undervejs.
På nogle strækninger vandrer du på Øhavsstien, her står skilte, som viser vej. Men resten af fodturen Langeland rundt er ikke skiltet, så kig på kort og tekster i bogen og følg vandkanten.
Farbarheden langs kysten afhænger af bl.a. vandstanden, og hvis du ikke kan gå i vandkanten eller ad en alternativ rute, som kortet i bogen anviser, så gå tilbage ad stranden og find en markvej eller asfaltvej, som du kan følge lidt ind i landet og tilbage til kysten.

Vær forberedt på, at turen indimellem er drøj. På nogle strækninger går du i tungt sand eller på glatte rullesten, andre steder tramper du af sted i tyk tang. Men du får med garanti en fantastisk oplevelse.
Om bogen: Masser af kort, tekst og fotos. Trykt på tykt papir, 54 sider med spiralryg, 19×27 cm.
Pris: 75 kr. Kan købes hos Bog & Idé, Østergade 33 i Rudkøbing, (Bog & Ide sælger det også pr. postordre. Du skriver blot til hc@bogpost.dk med din bestilling, så får du materialet tilsendt, der tillægges porto),  på Turistkontoret, Torvet 5 i Rudkøbing og i Nowhuset, Skolegade 10 i Tullebølle.,
Materialet kan også downloades ganske gratis i mindre bidder her:  Gå til bunden af siden og tryk på download.

Bogen er udgivet af Langelands Sti-venner i samarbejde med Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og med støtte fra SuperBrugsen i Rudkøbing og Fonden Langelands Elforsyning.

Langelands sti-venner har også udgivet
et lækkert kort over 29 vandreruter

Vi har udgivet et stort, gammeldags folde-ud kort, som viser 29 vandreture på Langeland, Strynø og Siø – fra korte skovstier til den store udfordring: 139 km Langeland rundt langs kysten.

De fleste af stierne er afmærkede med skilte ude i naturen, og du kan finde både gamle og nye stier – f.eks. den nye Søstenen/Klæsø Natursti, som Langeland Kommune netop har anlagt.

Kortet er 102 cm højt, det er trykt på stærkt, vandfast papir, målestok er 1:50.000, og på bagsiden finder du inspiration til oplevelser undervejs. Kortet viser også, hvor du kan overnatte, og der er henvisning til flere informationer om de fleste af stierne.

Sti-vennerne har fået 20.300 kr. i støtte til projektet af Friluftsrådet.

Prisen er 50 kr. Det kan købes i Rudkøbing: På Turistbureauet, Torvet 5, eller hos Bog & Ide, Østergade 33.  Bog & Ide sælger det også pr. postordre. Du skriver blot til hc@bogpost.dk med din bestilling, så får du materialet tilsendt. Bogen koster 75 kr., kortet 50 kr. hvortil lægges porto.

Iøvrigt kan det downloades ganske gratis i mindre bidder på https://www.langeland.dk/langeland/planlaeg-din-tur/29-vandreture-pa-langeland-stryno-og-sio-gdk1114760  Gå her til bunden af siden og tryk på download.

Kom og vær med

Har du en idé til en ny sti eller til udvikling af en eksisterende og har du lyst til at arbejde med det?

Har du lyst til at støtte udviklingen af stier, materialer og muligheder?

Har du lyst til at mødes med andre, der også elsker at bevæge sig i naturen?

Meld dig ind i foreningen, mød os andre og vær med til at sætte spor i det Langelandske landskab.

Vi støtter gerne med fx hjælp til fonds-ansøgninger, guidelines ifht. projektets udvikling og et netværk af andre natur- og sti-glade mennesker, du kan føre dine ideer og drømme ud i livet sammen med.

HVORDAN BLIVER JEG medlem

Send en mail til: stivenner@outlook.dk og oplys navn, tlf.nr, e-mail og post-adresse.

Medlemskab koster 100 kr. pr. kalenderår.
Kontingent indbetales til mobilepay 898266 eller til kontonummer: 0860  8159674992

Test