Grupper

Faste grupper er nedsat af bestyrelsen for “Vi Samler Enderne” og arbejder permanent.

Interessegrupper

Interessegrupper består af alle de lokalforeninger og frivillige, der gerne vil arbejde for bestemte projekter indenfor klyngesamarbejdet. En interessegruppe kan bestå af en enkelt forening, repræsentanter for forskellige foreninger med overlappende mål, uafhængige ildsjæle eller kombinationer af disse.