Retningslinjer for events

Vi bringer alle typer af events, hvis de er åbne for offentligheden (med eller uden betaling) og finder sted på Langeland, Strynø eller Siø eller ved kysterne omkring disse øer.

Vi bringer også events, hvis de bruger de nævnte områder som udgangspunkt for aktiviteter, der finder sted udenfor Langeland kommune og samtidig henvender sig specifikt til langelændere.

Vi bringer ikke events,
– der med sandsynlighed vil stride imod gældende lovgivning
– der har karakter af spam
– der har kriminelle eller antidemokratiske formål eller arrangører
– hvis primære formål er at reklamere for arrangøren, uden at der ligger en reel event bag. Vi bringer gerne en event, der består i en reception i en forretning, men ikke en “event”, der reelt kun består i åbningstider for forretningen. På samme måde bringer vi gerne en event, hvor en restaurant tilbyder en specialmenu i kombination med et foredrag, en koncert eller lignende, men ikke en ”event” der reelt kun består i specialmenuen.

Alle events bliver gennemset af vores kalendergruppe, der er nedsat af bestyrelsen for “Vi Samler Enderne – Landsbyklyngen Langeland og Strynø”.

Vi forbeholder os ret til at fjerne eventuelle stave- og slåfejl, ændre eller tilføje kategorier, fjerne ulovligt billedmateriale, slette dubletter og at redigere eller forkorte tekster, hvis dele af indholdet er misvisende eller irrelevant i forhold til eventen.

Alle har ansvaret for det billedmateriale, de uploader. Hvis materialet viser sig at være ulovligt, forbeholder vi os retten til at sende eventuelle opkrævninger videre til den person, der har uploadet billedet. Det gælder også, hvis personen selv er aktiv i ”Vi Samler Enderne”.

Hvis din forening/virksomhed/organisation har modtaget og accepteret et tilbud om at få tilføjet events af kalendergruppen i Vi Samler Enderne, bliver disse events tilknyttet en bestemt profil, som repræsenterer jer. Hvis du selv er tovholder for denne profil, har du adgang til alle jeres events, også dem der er tilføjet af kalendergruppen.

Du kan til enhver tid rette i dine egne events, når du er logget ind på siden, eller slette dem ved enten at logge ind eller kontakte os på rasmus@visamlerenderne.dk.

Vores retningslinjer for events kan løbende ændres af bestyrelsen for “Vi Samler Enderne”.

Senest opdateret 22. august 2023.