Regler for events

Vi bringer alle typer af events, hvis de er åbne for offentligheden (med eller uden betaling) og finder sted på Langeland, Strynø eller Siø eller ved kysterne omkring disse øer.

Vi bringer ikke events,
– der med sandsynlighed vil stride imod gældende lovgivning
– der har karakter af spam
– der har kriminelle eller antidemokratiske formål eller arrangører
– der finder sted udenfor vores geografiske område
– hvis primære formål er at reklamere for arrangøren, uden at der ligger en reel event bag. Vi bringer gerne en event, der består i en reception i en forretning, men ikke en “event”, der reelt kun består i åbningstider for forretningen.

Alle events bliver godkendt af vores redaktionsgruppe, der er nedsat af bestyrelsen for “Vi Samler Enderne – Landsbyklyngen Langeland og Strynø”.

Vi forbeholder os ret til at fjerne eventuelle stave- og slåfejl, ændre eller tilføje kategorier, fjerne ulovligt billedmateriale og at redigere eller forkorte tekster, hvis dele af indholdet er misvisende eller irrelevant i forhold til eventen.

Events vil være synlige på både vores egen hjemmeside og i DGI’s landsdækkende hjemmeside- og app-system Infoland.

Du kan til enhver tid rette i dine egne events, når du er logget ind på siden, eller slette dem ved enten at logge ind eller kontakte os på rasmus@visamlerenderne.dk.

Vores kalenderpolitik kan løbende ændres af bestyrelsen for “Vi Samler Enderne”.

Senest opdateret 14. marts 2019.