Landsbyklyngen Langeland og Strynø

Vi er et samarbejde, der handler om at styrke frivilligt arbejde, samarbejde og netværk på tværs af hele Langeland og Strynø. Der er masser af frivillige kræfter og gode ideer i lokalområderne, men det er langt fra dem alle, som er kendt i resten af kommunen. Mange borgere og foreninger har mulige samarbejdspartnere i nærheden, men ved endnu ikke, at de findes. I klyngesamarbejdet kan du være med til at samle enderne!

Vi støttes af Langeland Kommune og blev stiftet som led i det landsdækkende klyngesamarbejde, der for nogle år siden blev etableret mellem DGI, RealDania og Lokale & Anlægsfonden. Der findes lignende samarbejder mellem landsbyer flere steder i Danmark. Langeland er det første sted, hvor frivillige borgere er gået sammen om at etablere et klyngesamarbejde, der omfatter en hel kommune.

I 2018 lavede vi en omfattende spørgeskemaundersøgelse for at finde ud af, hvad langelænderne selv mente om mulighederne for udvikling på Langeland og Strynø. Du kan se resultaterne i den nydelige rapport “Kortlægning og analyse: Landsbyklyngen Langeland og Strynø“.

Vi er etableret som selvstændig forening med CVR-nr. 39363119 og bankkonto 1689-3231561578 i Middelfart Sparekasse.