Generalforsamling i Vi Samler Enderne 30. april 2024

Dagsorden

• Valg af dirigent

• Valg af referent

• Formandens beretning til godkendelse

• Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

• Fremlæggelse af budget herunder kontingentsats til orientering

• Indkomne forslag (Forslag skal være modtaget af formanden, senest en uge før generalforsamlingen)

• Valg
– Fire medlemmer til bestyrelsen for en periode af to år
– Suppleanter
– Revisor og revisorsuppleant

• Eventuelt

Gunnar Blaske deltager i generalforsamlingen med et oplæg om borgerjournalistik, et meget aktuelt emne, måske mere nu end før.

Tid: Tirsdag den 30. april 2024 kl. 19.00.
Sted: Frivilligcenteret i Rudkøbing, lokale F1.

Alle betalende medlemmer har opstillings- og stemmeret.