Referat af kombineret møde i Kalendergruppen og Kom Mæ’ 25. marts 2024

Deltagere: Rasmus, Jens Ole, Gitte, Lisbet, Leif.

1) Samarbejdspartnere til kalenderen

Rasmus mødes med Lene på Frivilligcenteret den 9. april.

Rasmus og Lisbet mødes med Frauke på VisitLangeland i Østergade i samme uge. Tidspunktet er ikke fastlagt endnu.

2) Messer og møder

Vi har en stand på Ørstedskolen lørdag den 13. april kl. 10-14. Rasmus og Jens Ole deltager.

Leif har hørt, at vi kan stille boden op om lørdagen fra kl. 8. Jens Ole kører hjemmefra kl. 8 og tager Rasmus med.

Rasmus laver en forbedret udgave af medlemsblanketten, hvor nyhedsbrevet kommer med. Han samler desuden materialer og bannere den 9. april.

3) Borgerjournalistik

Bestyrelsen vil gerne sætte Gunnar Blaske på programmet ved vores generalforsamling den 30. april.

Vi har givet besked til Liv på Langeland.

4) Test af hjemmeside og Facebook

Gitte har nu givet Rasmus fulde rettigheder til Facebooksiden. Jytte får tilsendt den samme invitation.

Nettets hastighed forhindrer Leif i at lave en testprofil. Han prøver igen senere. Log ind-siden omtaler kun “mailadresse”, det bør også være “brugernavn”.

Hjemmesidens problemer med viderestilling og links er løst. Rasmus prøver at få Ballum IT til at løse et aktuelt problem, hvor medlemmer ej kan modtage systemmails fra hjemmesiden. Leif prøver at viderestille det nye domæne detskerpålangeland.dk (med “å”) til visamlerenderne.dk.

5) Diverse

Lisbet arbejder videre med oversættelsen til engelsk.

Rasmus opretter os som “virksomhed” hos SDU og lægger vores app-projekt ind som tilbud i løbet af påsken.

Vi reserverer skabsplads på Frivilligcenteret til landsbyklyngen.

Der er stadig ingen aktivitet på bagenkop-info.dk. Gitte har ej hørt fra de få, som tilbød assistance til siden. Tilsyneladende ved ingen, hvem der egentlig betaler for den.

Rasmus kontakter Jytte og får opklaret, hvor meget kommunen betaler for vores hjemmeside. Ballum IT har umiddelbart én fordel, nemlig at vi kan bruge Google Maps uden begrænsninger. Til gengæld har de én klar ulempe: Mailadresser følger ikke længere med hostingen.

Leif tilføjer den nye debatklub i kalenderen. Den mødes på biblioteket 4. april.

6) Evt.

Næste møde er et Kom Mæ’ møde. Vi brainstormer på, hvordan vi kan forbedre landsbyklyngens økonomi, skaffe flere frivillige og få flere betalende medlemmer. Vi mødes på Frivilligcenteret onsdag den 8. maj kl. 16.

Borgerjournalistik tager vi op på et særskilt møde efter generalforsamlingen.