Kategoriarkiv: Referat (Kalendergruppen)

Referat af kombineret møde i Kalendergruppen og Kom Mæ’ 25. marts 2024

Deltagere: Rasmus, Jens Ole, Gitte, Lisbet, Leif.

1) Samarbejdspartnere til kalenderen

Rasmus mødes med Lene på Frivilligcenteret den 9. april.

Rasmus og Lisbet mødes med Frauke på VisitLangeland i Østergade i samme uge. Tidspunktet er ikke fastlagt endnu.

2) Messer og møder

Vi har en stand på Ørstedskolen lørdag den 13. april kl. 10-14. Rasmus og Jens Ole deltager.

Leif har hørt, at vi kan stille boden op om lørdagen fra kl. 8. Jens Ole kører hjemmefra kl. 8 og tager Rasmus med.

Rasmus laver en forbedret udgave af medlemsblanketten, hvor nyhedsbrevet kommer med. Han samler desuden materialer og bannere den 9. april.

3) Borgerjournalistik

Bestyrelsen vil gerne sætte Gunnar Blaske på programmet ved vores generalforsamling den 30. april.

Vi har givet besked til Liv på Langeland.

4) Test af hjemmeside og Facebook

Gitte har nu givet Rasmus fulde rettigheder til Facebooksiden. Jytte får tilsendt den samme invitation.

Nettets hastighed forhindrer Leif i at lave en testprofil. Han prøver igen senere. Log ind-siden omtaler kun “mailadresse”, det bør også være “brugernavn”.

Hjemmesidens problemer med viderestilling og links er løst. Rasmus prøver at få Ballum IT til at løse et aktuelt problem, hvor medlemmer ej kan modtage systemmails fra hjemmesiden. Leif prøver at viderestille det nye domæne detskerpålangeland.dk (med “å”) til visamlerenderne.dk.

5) Diverse

Lisbet arbejder videre med oversættelsen til engelsk.

Rasmus opretter os som “virksomhed” hos SDU og lægger vores app-projekt ind som tilbud i løbet af påsken.

Vi reserverer skabsplads på Frivilligcenteret til landsbyklyngen.

Der er stadig ingen aktivitet på bagenkop-info.dk. Gitte har ej hørt fra de få, som tilbød assistance til siden. Tilsyneladende ved ingen, hvem der egentlig betaler for den.

Rasmus kontakter Jytte og får opklaret, hvor meget kommunen betaler for vores hjemmeside. Ballum IT har umiddelbart én fordel, nemlig at vi kan bruge Google Maps uden begrænsninger. Til gengæld har de én klar ulempe: Mailadresser følger ikke længere med hostingen.

Leif tilføjer den nye debatklub i kalenderen. Den mødes på biblioteket 4. april.

6) Evt.

Næste møde er et Kom Mæ’ møde. Vi brainstormer på, hvordan vi kan forbedre landsbyklyngens økonomi, skaffe flere frivillige og få flere betalende medlemmer. Vi mødes på Frivilligcenteret onsdag den 8. maj kl. 16.

Borgerjournalistik tager vi op på et særskilt møde efter generalforsamlingen.

Referat af Kalendermøde 21. februar 2024

Deltagere: Rasmus, Jens Ole, Lisbet, Leif, Gitte.

Kalendertilbud

Broløkke har tilmeldt sig.

Rasmus kontakter Ø-festivalen.

Jens Ole arbejder på at få nyt tilsagn fra Folkeuniversitetet. Han har desuden kontaktet Erling Bonnesen, som undersøger, om Foreningen Norden vil være med.

Vægtløfterne i Rudkøbing er ikke interesserede. Museumsforeningen og Langeland Skyttekreds er ophørt. Umiddelbart er der ingen foreninger, som overtager Museumsforeningens funktion.

Samarbejde

Vi vil gerne mødes med VisitLangeland og drøfte muligheder for samarbejde. Rasmus spørger Jane Jegind om, hvem vi bør kontakte.

Vi går også efter at mødes med Lene på Frivilligcenteret. Rasmus tager kontakt.

Nyt fra Jytte: Langeland Sammen er ikke interesseret i at bruge vores kalender og laver derfor sin egen. De vil dog næppe bruge domænet detskerpålangeland.dk (med ”å”), som Leif har reserveret.

Gitte er eneste ansvarlig for bagenkop-info. Vi venter til påske og ser, om hun får tid til at lægge arrangementer ind. Ellers er siden nok i dvale på ubestemt tid.

Andet relevant

Det blev diskuteret, om vi kan skelne mellem events, der henvender sig til turister, og andre events. Grænsen er meget flydende.

Jens Ole orienterede om muligheden for at oprette et app-projekt ved SDU. Vi følger op snarest.

SeniorErhverv er på Frivilligcenteret i lige uger.

Jens Ole: Vi må desværre ikke sætte flere plakater og bannere op i Frivilligcenteret.

Næste kalendermøde er mandag den 25. marts kl. 17 på Frivilligcenteret (sammen med Kom Mæ’-mødet).

Referat af kalendermøde 16. oktober 2023

Deltagere: Jens Ole, Lisbeth, Rasmus. Afbud fra Gitte.

1. Nyt fra alle

Jens Ole har talt med domprovsten, som synes godt om vores kalender. Han får alle menighedsråd til at sende materiale til den.

2. Status på app-projekt

Gitte vil prøve at besøge de studerende på SDU i oktober. Hvis hun ikke når det, vil Jens Ole besøge dem i november i stedet for. Rasmus gensender vores oplæg til app.

3. Samarbejde med andre kalendere

Langeland Sammen er på udkig efter et kalendersystem. Måske kan vi stille vores kalender til rådighed, hvis blot vi samtidig bringer oplysninger om åbningstider. Lisbeth kontakter Tanja fra Langeland Sammen og finder en mødedato.

Efter mødet med Tanja prøver vi at arrangere et møde med VisitLangeland.

Vi spørger også Gitte, om vi kan holde et møde om mulighederne for at sætte mere gang i Bagenkop-info.dk.

Foreløbig venter vi med at kontakte Sydfynskalenderen og Kultunauten. Automatisk overførsel af events mellem kalendere vil kræve et udviklingsarbejde og er derfor dyrt.

4. Kontakt til arrangører

Vi kan godt bruge flere ambassadører for kalenderen. I første omgang venter vi dog, til vi har udbygget vores liste over ildsjæle på Langeland.

Folkeuniversitetets mailadresse er udløbet, så vi skal have et nyt tilsagn fra dem. Jens Ole kontakter Lone Nordal.

5. Evt. – Status på Lys i mørket:

Vi mødes fredag den 3. november kl. 17.

Biavlerne holder festmiddag i lokale 1 på Frivilligcenteret. Vi har bestilt pejsestuen og lokalerne ved siden af. Lokale 6 egner sig til computerbrug.

Vi sørger for plancher, foldere og kalenderbannere i Pejsestuen og internet på skærmen via HDMI-stik. På den mørklagte gang anbringer vi farveskiftende lamper. Udenfor placerer vi fakler, en lyskæde og et ekstra kalenderbanner.

Lisbeth:
– medbringer tøjklemmer, fakler, 50 meter lyskæde, kakao og kanelboller.

Jens Ole:
– sørger for internetforbindelse på pejseskærmen, HDMI-stik og
– tager farveskiftende lampe med.

Rasmus:
– laver forslag til gruppeskilte (A3 og A4), Lys-i-mørket-plakat og tekst til nyhedsbrev/Facebook/andre steder,
– tager endnu en farveskiftende lampe med.

Referat af møde i Kalendergruppen 5. august 2023

Deltagere: Rasmus, Jens Ole, Lisbet. Afbud fra Gitte.

1) Status på reklamekampagne

Jens Ole har sat de fleste af sine plakater op + et banner, der ser godt ud i Tullebølle.
Rasmus har sat plakater op syv steder og fortsætter i august.
Lisbet og Leif har ikke nået ret mange plakater endnu, men sætter snarest en dag af til opsætning.

Vi må ikke sætte bannere op på halmballer, da de kan gå i stykker. I stedet skal vi bruge betonklodser og stålhegn. Jens Ole tager til auktionen for Langelandsfestivalen og ser, om vi kan finde noget der. Lisbet vil gerne købe kaffemaskiner. Alt koster mindst 50 kr. og vi skal selv betale for evt. køb.

Jens Ole har flere ideer til foreninger i kalenderen: Langelands Skyttekreds (som ikke optræder i Frivilligcenterets hæfter). Vægtløftere i Rudkøbing.

Frivilligcenterets Venner vil måske gerne bruge vores kalendertilbud. Vi får Leif til at undersøge det.

2) Nyt fra vores kollegaer

Jytte har prøvet at kontakte FB-gruppen ”Det sker på Langeland”. Vi bør følge op og høre, om vi kan samarbejde. De andre kalendere drøfter vi senere.

3) Forslag til nye regler for brug af kalender

Vi er klar med et forslag, der tager højde for ulovligt billedmateriale og events, der starter på Langeland men fortsætter andre steder. Forslaget sendes til bestyrelsen.

4) Oprydning i vores tilmeldingsblanketter og kontakter

Gitte har opdateret medlemslisten. Den består nu af
– Ca. 50 profiler, som er passive kalendermedlemmer, men tilmeldt indenfor de seneste to år
– Ca. 50 profiler, som bruger vores kalendertilbud
– 5-10 profiler, som selv lægger ting ind i kalenderen
– 9 profiler, som er med i bestyrelsen eller kalendergruppen.

Vi bør samle tilmeldingsblanketter og indmeldingsblanketter ét sted. Rasmus har modtaget en del tilmeldinger som mail eller pdf. Frivilligcenteret har modtaget nogle papirer i postkassen. Rasmus spørger Gitte om, hvordan hendes praksis er.

5) Kan vi bruge Kom Mæ’ til at hverve frivillige til kalendergruppen?

Ja! (måske på workshop i november)

6) Evt.

Vores næste kalendermøde er søndag den 8. oktober 2023, kl. 13.

Regler for events (forslag)

Vi bringer alle typer af events, hvis de er åbne for offentligheden (med eller uden betaling) og finder sted på Langeland, Strynø eller Siø eller ved kysterne omkring disse øer.

Vi bringer også events, hvis de bruger de nævnte områder som udgangspunkt for aktiviteter, der finder sted udenfor Langeland kommune og samtidig henvender sig specifikt til langelændere.

Vi bringer ikke events,
– der med sandsynlighed vil stride imod gældende lovgivning
– der har karakter af spam
– der har kriminelle eller antidemokratiske formål eller arrangører
– der finder sted udenfor vores geografiske område
– hvis primære formål er at reklamere for arrangøren, uden at der ligger en reel event bag. Vi bringer gerne en event, der består i en reception i en forretning, men ikke en “event”, der reelt kun består i åbningstider for forretningen. På samme måde bringer vi gerne en event, hvor en restaurant tilbyder en specialmenu i kombination med et foredrag, en koncert eller lignende, men ikke en ”event” der reelt kun består i specialmenuen.

Alle events bliver gennemset godkendt af vores kalendergruppe, der er nedsat af bestyrelsen for “Vi Samler Enderne – Landsbyklyngen Langeland og Strynø”.

Vi forbeholder os ret til at fjerne eventuelle stave- og slåfejl, ændre eller tilføje kategorier, fjerne ulovligt billedmateriale, slette dubletter og at redigere eller forkorte tekster, hvis dele af indholdet er misvisende eller irrelevant i forhold til eventen.

Alle har ansvaret for det billedmateriale, de uploader. Hvis materialet viser sig at være ulovligt, forbeholder vi os retten til at sende eventuelle opkrævninger videre til den person, der har uploadet billedet. Det gælder også, hvis personen selv er aktiv i ”Vi Samler Enderne”.

Hvis din forening/virksomhed/organisation har modtaget og accepteret et tilbud om at få tilføjet events af kalendergruppen i Vi Samler Enderne, bliver disse events tilknyttet en bestemt profil, som repræsenterer jer. Hvis du selv er tovholder for denne profil, har du adgang til alle jeres events, også dem der er tilføjet af kalendergruppen.

Du kan til enhver tid rette i dine egne events, når du er logget ind på siden, eller slette dem ved enten at logge ind eller kontakte os på rasmus@visamlerenderne.dk.

Vores kalenderpolitik regler for events kan løbende ændres af bestyrelsen for “Vi Samler Enderne”.

Senest opdateret 7. december 2021. [dato 2023]

Referat af kalendermøde, lørdag den 10. juni 2023

Deltagere: Rasmus, Gitte, Lisbet, Leif. Afbud fra Jens Ole.

1) Opsamling på reklamekampagne
Lisbet og Leif har skaffet blæksprutter. Det sidste banner går til folkemødet og bliver på 150 x 300 cm.

Tilladelser til ophængning

Jens Ole har gjort en stor del af forarbejdet, men vi er ikke i mål endnu. Vi skal finde ud af, hvem lodsejerne er, og have tilladelse fra dem samt fra kommunen i ét tilfælde og fra Vejdirektoratet i to andre. Vi skal også lave skitser over de steder, hvor vi hænger op.

I mellemtiden:

Vi hænger et banner op på Frivilligcenteret og kombinerer det med foldere, som fortæller om kalenderen. Frivilligcenterets Venner skal vide, at kalenderen drives af Vi Samler Enderne og ikke Frivilligcenteret.

Lisbet printer foldere og plakater og laminerer plakaterne 19. juni på Frivilligcenteret. I første omgang får vi lamineret 30 x A4-plakater + 30 x A3-plakater, som vi selv betaler for. Rasmus laver udkast til en folder inden mandag den 19. juni. Måske har vi en i forvejen?

Vi sætter plakater op i løbet af sommeren og lægger foldere rundt omkring. Listen over mulige steder er vedlagt. Lisbet og Leif tager Nord, Gitte tager Syd, Rasmus tager Rudkøbing, Jens Ole tager Midt.

2) Regler for brug af kalenderen

Hvordan sikrer vi os mod upload af billeder, som andre har rettigheder til?
Vi har fået en opkrævning på 1.375 kr. for et ulovligt billede. I denne omgang betaler landsbyklyngen. Fremover indfører vi en ”uploaderen betaler”-praksis. Rasmus laver udkast til formulering i vores regler og på hjemmesiden.

Arrangementer udenfor Langeland

For nogle år siden vedtog vi, at man godt kan udgive rejser/udflugter i kalenderen, hvis blot de starter på Langeland. Det er dog aldrig kommet med i vores regler. Måske har det siddet fast i bestyrelsen.

Vi lader startstedet være afgørende for, om et arrangement hører til i kalenderen eller ej. Arrangørernes hjemsted er drøftet som alternativ, men dels bliver arrangøren ikke vist automatisk, dels kan det give et problem med listen over steder, da der så vil optræde adresser udenfor Langeland.

3) Nyt fra alle

Gittes tur til SDU på jagt efter frivillige app-programmører er udsat til efter sommerferien.

4) Evt.

Lisbet efterlyser en mulighed for at printe en månedskalender som PDF. Rasmus undersøger dette i løbet af sommeren. Måske kan vi selv tilføje funktionen med CSS.

Fremover holder vi nogle møder på Frivilligcenteret og andre hjemme hos os selv.

Opdateret liste over mulige steder til plakater og foldere 2023

Nordlangeland

Foreningen Hou Skole
Lohals Campingplads
Brugsen i Lohals
Nordskolen
Nordlangelandshallen
Brugsen i Snøde
Tranekær Slotsmølle
Medicinhaverne
Biavlerne
Bøstrup Forsamlingshus
Brugsen i Tullebølle
Tullebøllehallen
Tiki Camp
Stutteri Almindingen
Kassebølle Friskole
Emmerbølle Strandcamping
Våbenhuse – Hou, Snøde, Bøstrup, Tranekær, Tullebølle

MidtLangeland

Færgeventested i Spodsbjerg
Ibi Bootsverlei
Købmanden Spodsbjerg
Færgegårdens Camping, Spodsbjerg
Degnehaven
Beboerhuset Longelse
Nyt opslagstårn ved havnen i Spodsbjerg?
Våbenhuse – Simmerbølle, Rudkøbing, Longelse, Fuglsbølle, Skrøbelev

Rudkøbing

Friviligcenteret
Rådhusets opslagstavle
Sundhedshuset har flere tavler
Værkstedsgården har flere tavler
Borgerhuset
Superbrugsen i Rudkøbing
Turistkontoret i Rudkøbing
Plankeværk nær Aldi og biograf: Opslag tages ned efter en måned.
Opslagstavle overfor apoteket
Ørstedsskolen
HF & VUC Fyn
Langeland Efterskole
Langelandshallen
Jem & Fix
XL-Byg
Pusleplads ved OK-tank
Biblioteket. Det kræver dog, at vi reklamerer for et bestemt event.
Dækgaragen
Bergholt Garage på Spodsbjergvej: Her kan hænge opslag, men de ses mest af chauffører.
Bytavler rundt omkring. Hvem har adgang?
Nyt opslagstårn i Rudkøbing ?
Rudkøbing Camping

Busser: Det er gratis for foreninger at have noget hængende i begrænset tid. Det skal være i vandret A4-format.

Sydlangeland

Lindelse Sognegård
Brugsen i Humble
Spar i Humble
Musikefterskolen i Humble
Humble Skole
Humblehallen
Opslagstårn ved P-pladsen ved Spar/Bistro Bredo Humble
Strandcafeen Hesselbjerg
Ristinge Camping
Magleby Fri- og efterskole
Magleby Forsamlingshus
Broløkke
Brugsen i Bagenkop
Bagenkop Hallen
Opslagstavlen/tårn ved musikscenen og havnekontoret
Bagenkop Kro
Strandgårdens Camping, Bagenkop
Våbenhuse – Lindelse, Kædeby, Humble, Ristinge, Fodslette, Magleby, Bagenkop

Strynø

Strynø Købmand
Våbenhus – Strynø

Svendborg og Tåsinge

Rådhusgården
Jobcenteret
Midtbyhallen
McDonalds
Svømmehallen
Føtex
Roklubben
Svendborg Bibliotek
Mur nær Naturama
Svendborg Gymnasium
Vindebycenteret
Brugsen i Landet

Referat af kalendermøde lørdag den 6. maj 2023

Deltagere: Rasmus, Jens Ole og Lisbet, med Leif som gæst.
Der er afbud fra Gitte. Sygdom gør, at Ingrid desværre ej kan fortsætte i gruppen alligevel.

1) Aktiv Seniordag den 9. maj

Lisbet og Jens Ole deltager i dagen på Frivilligcenteret med bannere og A4-præsentationer. Rasmus laver en præsentation her i weekenden, så den kan printes på mandag.

2) Opfølgning på vores reklamekampagne

Den store reklamekampagne finder sted fra skoleferiens start til midten af august.

Bannerne er i hus! Vores foretrukne fire ophængningssteder:

Bannervæggen i nærheden af Langelandsbroen
Ishuset i Spodsbjerg
Ristinge Camping
Stæhrs Bageri i Tullebølle

Andre steder til overvejelse…
Bagenkop – Lohals – Broløkke – Lystbådehavnen i Rudkøbing

Jens Ole indhenter tilladelser fra kommunen og andre ansvarlige.

Lisbet og Leif køber blæksprutter til 10 kr. stykket.

Vi kan få lavet fire bannere til, men vi ved ikke, om de skal bruges på folkemødet eller kalenderen. Bestyrelsen mødes den 23. maj.

A3-plakaten er sat op i Frivilligcenteret. Måske er det ikke nødvendigt at lave en særlig udgave med belysning.

Orientering fra generalforsamlingen:

Jytte tager kontakt til Radio Langeland og forsøger at komme i kontakt med Facebookgruppen ”Det sker på Langeland”.

Landsbyklyngen finder finansiering til A5-skilte af presset glas. Efter aftale med renovationen skal de sættes op på alle affaldsøer på Langeland. Skiltene vil reklamere for kalenderen men koster 200 kr. pr. stk.

3) Opfølgning på vores kontakter

Vi har fået tilsagn fra Fyns Grafiske Værksted, Elsker Saunagus, Broløkke og Langelands Golf Klub.

SeniorErhverv har fået en lokalafdeling på Langeland, som kan træffes på Frivilligcenteret om mandagen. De vil gerne bruge kalenderen, også til ekskursioner til Svendborg.

Der er endnu ikke oprettet profiler for museerne. Museumsforeningen vender tilbage med svar, som dog først kan afklares efter september/oktober i år. Vi vender tilbage til den.

Bymøllen kan i princippet godt bruge vores tilbud, men mangler at udfylde en tilmeldingsblanket.

Leif og Lisbet sørger for, at Hemingwayklubben bruger kalenderen.

Jens Ole spørger Foreningen Norden.

Landsbyklyngen har endnu ikke afholdt møder med forsamlingshusene, men de er ved at blive planlagt.

4) Evt.

Det er bedre at henvise til ”Vi Samler Enderne” end ”Det sker på Langeland”. Søgeordene ”Det sker på Langeland” på Google fører til visitlangeland.dk, til stor forvirring for brugerne.

Rasmus vil gerne starte en kommunikations- og medlemsgruppe. Den skal styrke landsbyklyngens kommunikation, medlemshvervning og medlemspleje. Lisbet og Jens Ole vil gerne deltage. Rasmus prøver at finde flere deltagere og præsenterer gruppen på bestyrelsesmødet den 23. maj. KomMed-gruppen mødes første gang lørdag den 17. juni kl. 13.

Referat af kalendermøde 2. april 2023

Medvirkende: Rasmus, Lisbet og Jens Ole. Afbud fra Ingrid og Gitte.

1) Opsamling / nyt fra alle

Bestyrelsen vil gerne reservere 1 banner, som måske/måske ikke skal bruges til folkemødet og ellers til kalenderen. En endelig afgørelse kommer i løbet af maj. Rasmus undersøger, om vi kan få trykt 2 bannere med Dækgaragen som sponsor i første omgang og senere 2 bannere med HM Larsen, enten kun til kalenderen eller fordelt på 1 banner til kalenderen og 1 til folkemødet.

Langeland Sammen, Gaardhaven og Museumsforeningen har tilmeldt sig vores service.

Stivennerne har fået deres egen hjemmeside. Det gør, at vi kan udfase det gamle DGI-tilbud om ”gratis hjemmesider”, som hverken er til særlig gavn for os eller foreningerne.

Jens Ole om Bymøllen: Møllegruppen gør ikke noget uden at spørge ejerne. De er en gruppe af advokater. Deres bestyrelse drøfter vores læg ind-tilbud.

Lisbet bringer læg-ind-tilbuddet videre til Hemingwayklubben og Seniorcentralen. Hun drøfter omtale af kalenderen i foreningshæfterne med Nina den 11. april.

Jens Ole arbejder videre på den belyste plakat i Frivilligcenteret.

Information fra Lisbet: Der er engelsk samtalegruppe hver mandag kl. 16-18, dog ikke i sommerferien.

Seniorcentralen har Drop-in-cafe den første torsdag i hver måned kl. 13-15.

Rasmus har ej undersøgt forsamlingshuse endnu, men gør det inden næste møde.

2) Fremtidsplaner

Vores reklamekampagne

Vi ansøger Park og vej samt lokale ejere om tilladelse til at sætte halmballer og bannere op. Der skal nok bruges tre halmballer pr. plakat. Jens Ole har gode ideer: Spodsbjergvej ved afkørsel til Tranekær, Rødt hus nær Skrøbelev Skole, samt ved alléen nord for Tranekær. Lisbet har en stor trailer til halmballer.

Vi sætter også laminerede A3-plakater op overalt og genbruger planen fra 2019. Tip: Klip hjørnerne før laminering.

Fra og med juni nøjes vi med at holde kalendermøder hver anden måned. Rasmus vil gerne bruge den sparede tid på kommunikation og medlemshvervning i landsbyklyngen.

Jens Ole vil gerne deltage i en fundraisergruppe, hvis en sådan opstår.

3) Praktiske tips og tricks

Rasmus giver minikursus i editoren ved en senere lejlighed.

4) Evt.

Næste møder på Frivilligcenteret i 2023 er…

  1. maj kl. 13
  2. juni kl. 13
  3. august kl. 14
  4. oktober kl. 14

En eller anden reklamerer for Ærø-arrangementer på vores Facebookside. Måske er det Anne Mette Wandsøe. Rasmus undersøger nærmere.

Referat af møde i Kalendergruppen 4. marts 2023

Med: Jens Ole, Rasmus, Ingrid og Gitte. Afbud fra Dorit.

1) Opsamling på sidste møde

– kirkebladet

Jens Ole har fået en udmærket pdf, vi kan kopiere fra. Han har modtaget billeder i samlet fil og lægger dem ud i mediebiblioteket på hjemmesiden.

– diverse foreninger

Nyreforeningen har kun 2 medlemmer på Langeland, så de vil næppe bruge kalenderen foreløbig.

Bedre Psykiatri er godt på vej.

Der er mindst tre nørkleklubber på Langeland. Udover den i Bagenkop bør vi tilføje nørkleklubben i Frivilligcenteret (torsdag kl. 14-17) og i Lohals.

Der er stemning for, at vi fortsat bringer ”småting” fra Frivilligcenterets hæfter. De skal dog være mindre synlige i interne søgeresultater og fjernes fra den samlede oversigt i tabelformat.

Rasmus: Vi bør gøre vores brug af hæfterne mere formaliseret, så vi nævnes i nye hæfter og så foreningerne får at vide, at deres information også deles i kalenderen.

– bærbare computere

Datastuen har doneret to computere, som kan bruges af indtastere efter lidt tilpasning.

– kalender-app

Gitte tager til åbent hus hos SDU/IT på Munkerisvej i Odense efter den 19. marts, og hører, om nogle kan tænke sig at udvikle en app for os. Rasmus har lavet udkast til specifikationer.

Landsbyklyngen har ingen penge, så kalendergruppen skal selv betale for de studerendes rejseomkostninger og forplejning, men det går nok.

– bannerstatus

Bestyrelsen har ej haft tid til at forholde sig til emnet. Vi hører, om vi kan få det på som punkt ved næste bestyrelsesmøde (28. marts). Ellers får vi lavet to kalenderbannere i april, med en forlænget udgave af bro-med-billeder-designet. Bannere til folkemødet udsættes, til bestyrelsen har bekræftet, at den kan betale for en årlig fornyelse af velcrodatoer.

Rasmus modtager logoer fra håndværkere via Jens Ole og laver forslag til færdige kalenderbannere.

– Facebook

Nåede vi ikke, men gruppen “Det sker på Langeland” er kontaktet. Den har dog ikke svaret tilbage endnu.

2) Flere ideer til kalenderen

Gitte kontakter

– Broløkke,
– Dybendal,
– Tine om Danmarks Længste Loppemarked.

Vi bringer loppemarkeder efter samme princip som virksomheders arrangementer. Hvis de er permanente garagesalg, passer de ej i kalenderen. Hvis de er større arrangementer, få gange om året, passer de fint i kalenderen, uanset om der er privat indtjening eller ej.

Rasmus kontakter

– Museumsforeningen,
– Langeland Sammen,
– Gaardhaven.

Jens Ole følger op på Bymøllen. De har sagt god for vores tilbud men har ej underskrevet blanket endnu.

Jens Ole kontakter forsamlingshuse. Rasmus undersøger, hvornår fællesmødet med forsamlingshusene finder sted.

3) Løsning på iPad-problem

Efter sigende kan man ikke tilføje events på en iPad. Rasmus finder en frivillig med iPad og ser, hvad vi kan gøre ved det.

4) Evt.

Dorit vil gerne trække sig fra gruppen, men Ingrid bliver. Hun lægger diverse events ind fra kirkebladet.

Jens Ole planlægger at lave et spot til gangdøren i Frivilligcenteret. Det skal bruges til en A3-reklame for kalenderen.

Næste kalendermøde er palmesøndag 2. april 2023 kl. 14 i Frivilligcenteret.

Referat af møde i kalendergruppen 4. februar 2023

Medvirkende: Rasmus, Gitte, Jens Ole, Ingrid, Lisbet og Leif som gæst. Afbud fra Dorit.

1) Nyt fra Ballum IT

Hjemmesiden er nu flyttet til en anden server. Det bør gøre siden mere stabil.

2) Nyt om indtastere

Jytte har fundet tre gode indtastere (Janne, Annette og Inge). De regner ikke med at deltage i kalendergruppens møder, men mødes selv en gang pr. måned og lægger arrangementer ind i kalenderen. I første omgang bruger de vores gæsteformular.

3) Nyt fra Bagenkop

Gitte har adgang til bagenkop-info.dk og vil begynde at lægge lokale arrangementer i kalenderen her i 2023. Hun kopierer dem samtidig til ”Det sker på Langeland”.

4) Nyt om kirkebladet

Jens Ole arbejder stadig på at få adgang til kirkebladets tekster og billeder i filer, som ikke er pdf. Der er fremgang i sagen, men det tager tid.

5) Kalenderens indhold

Vi har nu lidt over 50 tilsagn til kalendergruppens tilbud om at lægge arrangementer ind. I de seneste måneder er vores indsamling af tilsagn gået i stå. Skal vi give os selv lov til at lægge alt ind i kalenderen, som er ude i offentligheden, og blot undgå de aktører, som direkte har frabedt sig det?

Leif: Af hensyn til ophavsret skal vi have en tilladelse fra de enkelte aktører først. De fleste vil være glade for, at vi reklamerer for dem, men der er altid en risiko for, at nogle anmelder os.

Vi fortsætter med at indsamle tilsagn i 2023. Vi sikrer os, at Jytte og de tre nye indtastere også kun lægger ting ind for dem, der enten står på vores tilsagnsliste, eller selv har givet indtasterne lov.

Vi følger op på Nyreforeningen (Jens Ole) og Bedre Psykiatri.

Lisbet undersøger, om vi kan samarbejde med Frivilligcenteret om deres foreningsoversigter. Det vil være praktisk, hvis vi må lægge alle de tilbagevendende møder ind, som omtales i oversigterne. Vi skal også have en procedure, som gør, at vi får besked, hvis en forening ændrer dato, sted eller tidspunkt.

Lisbet prøver også at finde en frivillig, der kan lægge ting ud for Frivilligcenterets Venner.

6) Markedsføring – bannere/plakater

Jens Ole har fået bannerpriser – også til et halmballevenligt banner på 80 x 160 cm – og har fundet sponsorer til adskillige bannere. Hver sponsor får sit navn trykt i bunden af ét banner.

Ingrid anbefaler det tredje forslag til design, som Rasmus har sendt.

Designforslaget kan genbruges på plakater – og på skilte ved genbrugsstationer. Skiltene skal dog først godkendes af bestyrelsen. Vi har endnu ingen dato for, hvornår de er på dagsordenen.

Bestyrelsen skal også tage stilling til, om den vil/kan give tilskud til et særskilt banner for Fællesskabets Folkemøde. Dette banner vil få en velcrodato/tidspunkt, der kan skiftes ud.

7) Markedsføring – online

Rasmus undersøger, om vi kan etablere et samarbejde med Facebookgruppen ”Det sker på Langeland”, så de nævner os og linker til visamlerenderne.dk, mens vi til gengæld linker til gruppen fra vores hjemmeside.

Hvis vi har kræfter til at reklamere for kalenderen på Facebook (og det bør vi have), kan vi med fordel gøre det på Facebooksiden for Vi Samler Enderne. Her kan vi også lave et fastgjort opslag, der fortæller om kalenderens fordele.

Rasmus arbejder videre på at få bestyrelsen til at udsende pressemeddelelser og andre nyheder.

8) Deltagelse i Fællesskabets Folkemøde

Vi har ingen dato for næste folkemøde, så punktet udsættes.

9) Fundraising?

Jens Ole har foreslået, at vi søger om penge til flere bærbare computere.

Leif: Friviligcenteret har i forvejen fire gamle bærbare, som de snart kan låne ud. De fire bærbare stammer fra et gammelt projekt og er lige nu låst. Leif er gået i gang med at nulstille dem og installere Ubuntu i stedet for Windows.

Jens Ole: Datastuen har også to gamle bærbare lige nu.

Rasmus foreslår, at vi undersøger priser på at udvikle en app til kalenderen. Infoland har i forvejen en app, men her skal man vælge ”Langeland” fra en lang liste over samtlige landsbyklynger. På de fleste klynger – inkl. Langeland – får man så blot en besked om, at klyngen ikke har betalt ekstra for et abonnement på appen. En gratisapp med direkte adgang til ”Det sker på Langeland” vil være langt bedre.

Jens Ole: Vi bør besøge SDU, hvor det er muligt at få studerende til at programmere en app. De holder åbent hus hver torsdag-fredag kl. 10-12 og man kan deltage for 50 kr.

Gitte melder sig til at besøge SDU og undersøge nærmere. Rasmus sender forslag til specifikationer.

10) Evt.

Næste kalendermøde finder sted lørdag den 4. marts kl. 13 i Frivilligcenteret.

Referat af kalendermøde 6. november 2022

Deltagere: Rasmus, Jens Ole, Dorit, Ingrid, Gitte.

Fraværende (nok pga. Lys i mørket): Gert.

Nyt fra alle

Gitte: Arbejder fortsat på at få adgang til Bagenkop-info.dk.

Det vil være godt med et samarbejde om at udveksle events mellem Bagenkop-info.dk og Det sker på Langeland. Blot kan det ikke ske automatisk, da udviklingsarbejdet og abonnement på Infoland i Bagenkop bliver for dyrt.

Rasmus har nævnt Jens Oles ideer (folkemøde-banner m.m.) for bestyrelsen, som drøfter dem senere.

Jens Ole har talt med kirkebladets redaktion (og er blevet medlem). De sender ham tekstfiler og billeder, som han sender videre til resten af kalendergruppen.

Gitte lægger ting ind for de sydlige kirker næste gang.

Ideer til markedsføring af kalenderen

Vi skal være synlige ved næste Fællesskabets Folkemøde. Hvis det kombineres med Open by Night i Rudkøbing, finder det nok sted i begyndelsen af juni.

Vi skal også være synlige henover sommeren 2023. Forslag:

En ny A3-plakatkampagne i foråret i busser og på plankeværker og opslagstavler rundt omkring.

Sponserede bannere (”Det sker på Langeland” + visamlerenderne.dk) på Siø og i Spodsbjerg. Jens Ole undersøger priser.

Rasmus vil gerne lave udkast til nye plakater og bannere.

Alf Jensen kan stille betonklodser til rådighed, hvis vi betaler med Hjem-isvafler/øl.

Muleposer med vores logo på den ene side og sponsorens logo på den anden.

En annonce i Langelandsguiden er for dyrt.

Evt.

Skakklubben er interesseret i vores kalender.

Næste kalendermøde flyttes til lørdag den 10. december kl. 13 og kombineres med julefrokost. Jens Ole sender ønskeliste med ideer til, hvad hver af os skal have med.