Referat af kalendermøde 16. oktober 2023

Deltagere: Jens Ole, Lisbeth, Rasmus. Afbud fra Gitte.

1. Nyt fra alle

Jens Ole har talt med domprovsten, som synes godt om vores kalender. Han får alle menighedsråd til at sende materiale til den.

2. Status på app-projekt

Gitte vil prøve at besøge de studerende på SDU i oktober. Hvis hun ikke når det, vil Jens Ole besøge dem i november i stedet for. Rasmus gensender vores oplæg til app.

3. Samarbejde med andre kalendere

Langeland Sammen er på udkig efter et kalendersystem. Måske kan vi stille vores kalender til rådighed, hvis blot vi samtidig bringer oplysninger om åbningstider. Lisbeth kontakter Tanja fra Langeland Sammen og finder en mødedato.

Efter mødet med Tanja prøver vi at arrangere et møde med VisitLangeland.

Vi spørger også Gitte, om vi kan holde et møde om mulighederne for at sætte mere gang i Bagenkop-info.dk.

Foreløbig venter vi med at kontakte Sydfynskalenderen og Kultunauten. Automatisk overførsel af events mellem kalendere vil kræve et udviklingsarbejde og er derfor dyrt.

4. Kontakt til arrangører

Vi kan godt bruge flere ambassadører for kalenderen. I første omgang venter vi dog, til vi har udbygget vores liste over ildsjæle på Langeland.

Folkeuniversitetets mailadresse er udløbet, så vi skal have et nyt tilsagn fra dem. Jens Ole kontakter Lone Nordal.

5. Evt. – Status på Lys i mørket:

Vi mødes fredag den 3. november kl. 17.

Biavlerne holder festmiddag i lokale 1 på Frivilligcenteret. Vi har bestilt pejsestuen og lokalerne ved siden af. Lokale 6 egner sig til computerbrug.

Vi sørger for plancher, foldere og kalenderbannere i Pejsestuen og internet på skærmen via HDMI-stik. På den mørklagte gang anbringer vi farveskiftende lamper. Udenfor placerer vi fakler, en lyskæde og et ekstra kalenderbanner.

Lisbeth:
– medbringer tøjklemmer, fakler, 50 meter lyskæde, kakao og kanelboller.

Jens Ole:
– sørger for internetforbindelse på pejseskærmen, HDMI-stik og
– tager farveskiftende lampe med.

Rasmus:
– laver forslag til gruppeskilte (A3 og A4), Lys-i-mørket-plakat og tekst til nyhedsbrev/Facebook/andre steder,
– tager endnu en farveskiftende lampe med.