Referat af bestyrelsesmøde i Vi Samler Enderne 12. december 2023 kl. 17.00

(udsat fra den 28. november 2023).

Deltagere: Lisbet, Jytte, Gert, Rasmus og Lars.

Afbud fra Sandra, Gitte og Susanne.

1. Valg af referent – Rasmus.

2. Godkendelse af referat fra 26/9 2023 (Susanne) + 26/10 2023 (Jytte)

Referaterne er godkendt. Susanne mangler dog at skrive tre referater fra 2023. Fremover bør vi sikre os, at referenterne færdiggør deres arbejde.

Banken mangler et referat fra generalforsamlingen 2023, men Jytte har oplysninger nok til at rekonstruere det.

3. Lys i Mørket – opfølgning og fremover (Lisbet og Rasmus)

Lys i mørket var besøgt hele aftenen, af først pensionister, dernæst studerende fra RUC (som skrev om unge mænd på Langeland) og til sidst børnefamilier. De studerende fandt os via en af vores plakater fra sommerkampagnen. De vil sende deres konklusioner til Leif.

Rasmus præsenterede listen over aktuelle og mulige arbejdsgrupper, som havde været med ved Lys i Mørket.

Kom Mæ’ arbejder på at finde nye ildsjæle, som kan støtte landsbyklyngens arbejde:

– Johnny fra ØP/Matadorgruppen vil kunne tilbyde hjælp til foreningskasserere.
– En fra Hemingwayklubben har forstand på fundraising.
– Lisbet har arrangeret et Helligtrekongermøde med Gunnar Blaske, som ved en masse om borgerjournalistik.

4. Kursus i Fundraising – evaluering af 26/10 2023. (Jytte + Gert)

Fundraisingskurset var en stor succes og havde en passende størrelse. Dog tilmeldte nogle sig uden at betale. Næste gang bør vi kræve forudbetaling, før tilmeldingen er modtaget.

Vi har fået tilbud om at afholde endnu et fundraisingsmøde med særligt fokus på Fonde.dk, men det vil koste 15.000 kr. + transport. Det bliver os en tand for dyrt. Men kommunen abonnerer fortsat på fonde.dk, som derfor står til rådighed for alle foreninger på Langeland.

5. Planlægning af 2024

Vi bør invitere byarkiverne til møder i stil med forsamlingshusmøderne.

Jytte: Det er vigtigt, at vi sørger for at være til stede med brochurer, når der er møder i f.eks. gymnastikforeninger.

Rasmus viderebragte forslag til KomMæ’: Skal landsbyklyngen have faste træffetider på Frivilligcenteret, i stil med Seniorcentralen? Der er ikke umiddelbart stemning for det, da det kan gøre det svært at se forskel på os og Frivilligcenteret.

6. Orientering

Hvad angår møder for nye langelændere: Kommunen vil desværre ikke have, at Frivilligcenteret eller Folkeoplysningsudvalget er med, så landbyklyngen må nok heller ikke.

7. Evt. – Bestyrelsens mødedatoer for 2024:

23. januar
20. februar
19. marts
23. april
Generalforsamling i april
21. maj
18. juni
20. august
17. september
22. oktober
19. november
10. december

Glædelig jul!