Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 24. oktober 2023

1. Valg af referent – Jytte blev valgt

2. Godkendelse af referat fra 26. september 2023 (Susanne) referatet mangler stadig.

3. Lys i Mørket – Rasmus kontakter Gitte og hører om hun kan deltage.
Jytte kommer om med 2 lanterne til aftenen. Rasmus + Lisbet + Jens Ole byder folk ind og fortæller om Landsbyklyngens arbejde og om kalenderen. Lisbet byder på hjemmebag.

4. Kursus i Fundraising – den praktiske del af arrangementet blev gennemgået. Ca 20 personer har tilmeldt sig men der sker hele tiden ændringer. Marianne Bigum er kontaktet og hun ønsker muligheden for at kurset varer til kl. 21.30.

5. Opdatering af folder, ideer til kommende nyhedsbreve. Folderen blev gennemgået og kontaktoplysninger ønskes tilføjet. Det er hele bestyrelsens opgave at skrive indlæg til nyhedsbreve og sende det til Rasmus løbende.

6. Orientering – desværre fik vi afslag fra LEF Fonden, hvor vi havde søgt om penge til veste til bestyrelsen i vores forsøg med bedre synlighed. Sandra havde ikke set vores opslag / invitation om Fundraising kurset, så vi skal have lavet en strategi til fremtidige arrangementer og gerne striftlig.

7. Evt.