Referat af møde i Kom Mæ’ 3. september 2023

Deltagere: Rasmus, Jens Ole og Lisbet.

1) Nyt fra alle

De nye retningslinjer for events er godkendt af bestyrelsen.

På hjemmesiden har vi fået et nyt menupunkt til landsbyklyngens egne møder, under ”Om os”. Vi kan også lave en underside, hvor man får overblik over alle aktiviteter, der finder sted på Frivilligcenteret.

Rasmus har fundet et program, der gør det muligt at uploade dokumenter til hjemmesiden. De vil kun være synlige for administratorer. På den måde kan vi lave en fælles ”mappe” til indmeldings- og tilmeldingsblanketter uden at bruge Dropbox. Gitte har ikke en fysisk mappe og har ej brugt postkassen til at modtage blanketter. Måske kan vi godt undvære en postkasse.

Alle referater går ud til hele bestyrelsen fremover. De bliver også lagt i Dropbox og på hjemmesiden.

Nina stopper som leder af Frivilligcenteret sidst i september. Lisbet foreslår, at vi mødes med den nye formand – måske den 12. oktober kl. 11 og evt. den 9. oktober om eftermiddagen.

Jesper Skovhus får ej tid til at mødes med os lige nu. Lisbet kontakter ham efter næste møde 29. oktober.

Jens Ole har undersøgt prisen på Jim Lyngvilds foredrag om vikinger. Det er for dyrt for os.

Rasmus har lagt ud for en ny mailserver på e-studio.dk, så vi kan beholde vores @visamlerenderne-mails. Ballum IT dropper deres mailservice 1. oktober. Forhåbentlig kan vi få landsbyklyngen til at betale for mailadresser i fremtiden.

2) Lys i mørket-plan

Pga. mailproblemer nåede vores forslag ikke med til det seneste bestyrelsesmøde. Vi prøver igen næste gang. Hvis bestyrelsen siger god for det, har vi dette koncept:

Lisbet, Rasmus og Jens Ole (og gerne flere) hverver frivillige til landsbyklyngens eksisterende og planlagte grupper i det store lokale i Frivilligcenteret og med hjemmesiden på storskærm. Undervejs præsenterer vi kalenderen. Derefter kan man få et mini-kursus i indtastning af Jens Ole i samme rum som Seniorcentralen.

Mulige grupper er:
• Blaffergruppen (hvis den fortsætter)
• Vidensbank/kompetencekatalog (i samspil med Frivilligcenteret og dets hæfter)
• Hjælp til fundraising (i samspil med Frivilligcenteret)
• Hjælp til regnskab/kassereropgaver
• Fællesskabets Folkemøde (hvis der er stemning for, at det fortsætter)
• Lys i Mørket
• Kalendergruppen
• Kom Mæ’
• Nyt forslag: Borgerjournalistik. Vi kan prøve at kontakte ”Livet på Langeland” og høre, om de vil samarbejde om at få deres koncept bragt ud til resten af øen.

Lisbet sørger for kaffe og hjemmelavede kanelboller.

Lys i Mørket er kun i Rudkøbing den 3. november. Vi henvender os til både foreninger og almindelige borgere. Frivilligcenteret gør reklame blandt foreningerne. Landsbyklyngen reklamerer for Lys i Mørket blandt både eksterne foreninger og vores egne medlemmer.

3) Overblik over ildsjæle på Langeland

Rasmus foreslår at lave en liste over ildsjæle (og små gnister), som vi kan headhunte til forskellige grupper. Lisbet anbefaler Poul Nikolaisen, Ulla Dannesbo og Laila Harting. Jens Ole foreslår ildsjæle fra Strynø, inkl. vores tidligere næstformand. Rasmus vil gennemse Facebookgrupper om Langeland.

Lige nu har Frivilligcenterets Venner ikke andre aktiviteter end fællesspisning. De bliver dog involveret i Lys i mørket.

Lisbet foreslår, at vi tager fat i ukrainere og bosniere (via Olga). Måske vil de deltage i frivilligt arbejde.

4) Nye mødesteder og næste møde

Næste møde handler om tre ting:
1) Lys i Mørket på Frivilligcenteret.
2) Vores modtagelse af nye medlemmer og kommunikation med dem. Hvordan kan vi forbedre fremgangsmåden?
3) Brug af vores Dropbox.

Næste møde finder sted den 29. oktober kl. 13 hos Rasmus på Langøvej 13. Jens Ole tager brød med. I løbet af vinteren mødes vi hos Lisbet og Jens Ole.

5) Evt.

Jens Ole foreslår at reklamere for landsbyklyngen ved start/mål-stedet for Langeland Rundt i 2024.

Lisbet har ideer til markedsføring: Noget, der er inspireret af Troldmandens Lærling i Fantasia. Noget med da Vincis vitruvianske mand som illustration.

Jens Ole har gode ideer til, hvor vi kan sætte plakater og et banner op i Friviligcenteret i en tidsbegrænset periode. Han undersøger mulighederne hos Nina. Vi har fået ros for kalenderplakaten.

Jens Ole foreslår, at vi bruger hjemmesiden til borgerjournalistik. Ulempen er dog, at det vil svække overblikket på siden. Ideelt set burde vi dele siden op i en kalender (detskerpaalangeland.dk) og en anden side til landsbyklyngen (visamlerenderne.dk), men det kræver flere indtægter.

Lisbet og hendes datter er gode til engelsk. De vil gerne oversætte hjemmesidens tekster i januar 2024.