Referat af Kom Mæ’-møde 5. november 2023

Deltagere: Rasmus, Jens Ole, Lisbet, Leif.

1) Lys i Mørket 2023 på Frivilligcenteret – hvordan gik det?

Vi havde et hyggeligt arrangement, som var godt besøgt hele aftenen. Dog fik vi ikke nye frivillige.

Blandt de besøgende var 5 studerende fra RUC, som er i gang med et projekt om unge mænd på Langeland. De var blevet opmærksom på vores åbne hus gennem ”Det sker på Langeland”, som de igen havde opdaget gennem en plakat fra vores sommerkampagne. De har lovet Leif at sende deres færdige opgave til Frivilligcenteret.

2) Kontakt til borgerjournalister

Lisbet prøver atter at kontakte Gunnar Blaske.

Rasmus kontakter (senere) efterskolerne i Rudkøbing/Humble og hører, om de har lyst til at bidrage til borgerjournalistik. Jens Ole: De har lavet mange gode Youtube-videoer om foreninger.

Vi skal fortælle bestyrelsen om vores drøftelser og plancherne fra Lys i Mørket, så vi er sikre på, at vi har opbakning og så alle har mulighed for at kommentere vores forslag.

2A) Særskilt drøftelse om vores fremtidige vidensbank

I løbet af vinteren laver vi en intern liste over personer, der måske kan bidrage med frivilligt arbejde.

Lisbet og Leif har en håndfuld forslag til listen, bl.a. Johnny Puggaard, Gunnar Blaske og en deltager fra Hemingwayklubben. Sidstnævnte ved en masse om fundraising fra Aalborg Universitet.

Overordnede ideer til landsbyklyngens fremtidige vidensbank blev diskuteret. Vidensbanken skal være mere omfattende end den interne liste. Den skal kunne bruges af alle foreninger på Langeland. Vi bør præsentere vidensbankens tilbud på vores egen hjemmeside, men det vil være godt, hvis vi samtidig har nogle gatekeepers, som foreninger kan henvende sig til, så vi ikke offentliggør kontaktoplysninger på de eksperter, som er tilmeldt vidensbanken.

3) Drøftelse af, hvordan vi modtager medlemmer og frivillige

Vi har tre grupper:

A) Dem, der er gratis medlemmer på hjemmesiden. De er knapt så vigtige for os, medmindre de også hører til en af de to andre grupper.

B) Dem, der er betalende medlemmer og derved bidrager til vores økonomi. Nogle af dem mangler måske at oprette en profil på hjemmesiden.

C) Dem, der er frivilige. ”Frivillige” omtales ikke i vores vedtægter, og man behøver hverken at være medlem eller at betale kontingent for at være frivillig.

Leif: Det er vigtigt, at alle frivillige bliver/er medlemmer, da vi ellers har erstatningsansvar, hvis der sker ulykker. Rasmus: Lige nu er kun 4 personer frivillige uden at være medlemmer: Jyttes tre indtastere og Sandra.

Jens Ole/Lisbet har en ide: Vi Samler Enderne kan tilbyde faste træffetider i Frivlligcenteret, på samme måde som SeniorCentralen. Et sådant tilbud vil kræve opbakning fra bestyrelsen.

Skal man kunne ringe til de(n) frivillige, der i givet fald har vagten i Frivilligcenteret? Det kan give en udfordring med private telefonnumre, da de så bliver kontaktet lang tid efter at de evt. stopper som frivllige. Men mange ældre foretrækker at bruge telefon i stedet for mail.

Lisbet har en ide: Vi Samler Enderne kan afholde en serie af lokale mini-folkemøder udenfor Rudkøbing. Formålet skal være at få lokale foreninger til at mødes og at vi samtidig kan fortælle om de kompetencer, vi efterlyser. Måske kan det kobles sammen med vores møder med forsamlingshusene?

Inspirationen kommer fra SeniorCentralen, som har omdelt flyers i Tullebølle, Humble, Lindelse, Hou og Snøde. Det kræver, at vi har frivillige nok og – ligesom træffetiderne – at bestyrelsen siger god for planen.

Andre ideer:
Vi bør blive bedre til at fortælle om vores aktiviteter, når folk melder sig ind på hjemmesiden. Rasmus laver et forslag til forbedret modtagelse. Jens Ole og Lisbet tester den ved at oprette sig som medlemmer på ny.

Det er uvist, om Jytte har koordineret sin egen liste over betalende medlemmer med hjemmesiden. Rasmus undersøger nærmere.

Leif undersøger, om Rasmus kan fortælle om Vi Samler Enderne og vores søgen efter frivilige i forbindelse med et Hemingway-møde.

4) Landsbyklyngens Dropbox

Jens Ole har atter fået adgang. Lisbet mangler adgang og geninviteres af Rasmus.

5) Evt.

Hverken Rasmus eller Jytte har haft adgang til vores Facebookside siden midt-oktober. Rasmus undersøger, om vi kan genetablere adgangen via Gitte.

Vi Samler Enderne skulle kontakte foreningerne på Langeland for at opfordre dem til at deltage i Lys i Mørket. Da der er gået kludder i denne plan, får vi ikke brug for mailen sekretariat@visamlerenderne.dk lige nu. Men den er god at gemme til senere lejligheder.

Leif: Alle aktive i foreningen bør principielt bruge forenings-mailadresser. (Det er svært at gennemføre i praksis.)

Vi Samler Enderne har et generelt problem med manglende referater. Lisbet vil gerne være referent, hvis hun kan bruge teleslynge. Vi afprøver dette på næste bestyrelsesmøde, hvis det finder sted i det teleslynge-udstyrede F1.

Næste møde er lørdag den 6. januar 2024 kl. 16, hos Lisbet på Peløkkevej 74. Der serveres hvidkål.