Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 23. januar 2024 kl. 17.00 i Frivilligcenteret

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 23. januar 2024 kl. 17.00 i Frivilligcenteret.

Afbud fra Rasmus, Lars og Sandra.

1. Valg af referent – det blev Jytte

2. Godkendelse af referat fra 12. december 2023 (Rasmus)
Susanne skriver referat fra 26/9 2023 indenfor de næste 10 dage og det er det eneste referat hun mangler at aflevere. I 2024 skrives referaterne inden for 2 uger efter mødet.

3. Hvad er der sket siden sidst?
a. Fonde.dk har meldt tilbage at de gerne vil holde et kursus for 30 personer til max 9.000 kr. Vi ønsker det bliver til april eller primo maj.
b. Middelfart Sparekasse rykker for diverse oplysninger vedr. hvidvaskningsloven og efter i dag har alle afleveret dokumentation.
c. Jytte har været til møde med ungerådet i Langeland Kommune. Vi drøftede hvad vores ”opgave” kunne være i synliggørelse af aktiviteter for unge.

4. Årshjul 2024
Gitte vil finde det sidste årshjul så vi har noget af arbejde ud fra. Møde med forsamlingshusene hvert andet år (ulige år), generalforsamling ultimo april, Lys i Mørket, møde med lokalarkiverne, synliggørelse af vores forening mv. skal ind i vores årshjul for 2024. Punktet kommer på til næste møde hvor vi forhåbentlig er fuldtallig.

5. Orientering omkring fotokopiering, kaffe til møder mv.
De fleste af vores penge står bundet til afholdelse af kurser (LEF) og derfor skal vi have fundet indtægter ellers er det ikke muligt længere at vi kan fotokopiere på Frivilligcenteret.
Frivilligcenteret skal spare så derfor stiger trykkeomkostningerne. Desuden er der indtil nu kun mulighed for gratis kaffe frem til marts måned. Vi får besked om hvad de nye regler bliver, men vi kan allerede nu godt have fokus på at spare.

6. Evt.
Mødedatoen den 21/5 2024 er rykket til 22/5 2024 – Lisbeth bestiller/ retter mødelokale.