Referat af Kom Mæ’-møde 21. februar 2024

Deltagere: Rasmus, Jens Ole, Lisbet, Leif, Gitte.

Gitte har meldt sig ind i Kom Mæ’. Velkommen!

Borgerjournalistik

Mødet med Gunnar Blaske den 6. januar blev udsat pga. sygdom. Vi prøver at finde en ny dato, hvor han kan fortælle om borgerjournalistik (mandag, tirsdag eller onsdag). Rasmus kontakter Livet på Langeland og hører, om de vil være med.

Samtidig kan vi tilbyde bestyrelsen at lave et større fyraftensmøde, ligeledes med Gunnar Blaske og ligeledes om borgerjournalistik.

Gitte har en god historie om unge organister.

Hvervning

Rasmus er klar med et første forslag til ildsjæleliste samt en omfattende liste over langelandske Facebooksider og –grupper, som sendes rundt. Måske kan det give inspiration til at finde flere frivillige.

Nyt fra bestyrelsen: Der er ikke stemning for faste mødetider på Frivilligcentret. Til gengæld bør vi være til stede med indmeldingsblanketter ved større arrangementer.

Vi undersøger muligheden for at optræde ved Lys i mørket og Bramfri Festival m.m. Måske kan vi samarbejde med Frivilligcenteret om stande?

Hjemmeside

Leif har opdaget, at detskerpaalangeland.dk ikke længere viderestiller til visamlerenderne.dk. Rasmus har kontaktet Ballum IT for at få styr på situationen.

Lisbets datter har svært ved at oversætte hjemmesidens tekster pga. øjensygdom. Til gengæld vil Lisbet gerne gå i gang med oversættelsen på egen hånd. Rasmus sender hende en liste over sidens faste tekster.

Andet

Gitte fortæller om det seneste bestyrelsesmøde i landsbyklyngen. Lars skal i gang med fundraising hos Østifternes Fond, Nordeafonden og Jepsenfonden. Vi er også ved at konstruere et årshjul.

Jens Ole: Frivilligcenteret tilbyder nøgler til et skab, hvis vi har brug for et sådant.

Leif: Vi har endnu intet hørt fra de studerende fra RUC, som besøgte os i november.

Jens Ole foreslår en ekskursion til Frivilligcenter Odense. Måske er det mere en sag for Frivilligcenter Langeland?

Næste Kom Mæ’-møde er mandag den 25. marts kl. 17 på Frivilligcenteret (sammen med kalendermødet).

Mulige grupper i landsbyklyngen er:

• Blaffergruppen
• Vidensbank/kompetencekatalog (i samspil med Frivilligcenteret og dets hæfter)
• Hjælp til fundraising (i samspil med Frivilligcenteret)
• Hjælp til regnskab/kassereropgaver
• Fællesskabets Folkemøde (hvis der er stemning for, at det fortsætter)
• Lys i Mørket
• Kalendergruppen
• Kom Mæ’
• Borgerjournalistik