Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyklyngen Langeland og Strynø (Vi Samler Enderne) holdt på Frivilligcentret i Rudkøbing tirsdag 20. februar 2024 klokken 17

Til stede var Jytte Frederiksen, Gert Ludwig Rosing, Lars Johansen, Gitte Rasmussen og Susanne Jølck.

Afbud fra Lisbeth og Rasmus.

Valg af referent: Susanne Jølck.

Godkendelse af referat fra 23. januar 2024: Godkendt.

Arbejdsgrupper:

Reklamer for Det sker på Langeland rettet mod både langelændere og turister: Alle forsøger at komme med to ideer hver til næste møde.

Lys i Mørket (afholdes 1.-2. november 2024): Jytte Frederiksen og Susanne Jølck skriver i april brev til foreningslivet og omtale til hjemmesiden.

Økonomi (hvordan får vi flere penge i kassen): Lars Johansen laver udkast til ansøgning, så vi for eksempel kan søge Østifterne og diverse pengeinstitutter om tilskud.

Arbejdsgruppe vedrørende kursus i fonde.dk: Gert Ludvig Rosing og Gitte Rasmussen har meldt sig. Kursus holdes i april/maj, men kan også vente til efteråret.

Årshjul: Gitte Rasmussen har ledt, men har ikke kunnet finde det årshjul, flere af os mener at kunne huske. Jytte Frederiksen samler informationer til et årshjul (herunder møde med borgerforeninger).

Nyt mødelokale: Langeland Kommune har tilbudt, at vi kan benytte Langeland Biblioteks mødelokale fremover. Vi holder forsøgsvis næste møde der.

Bordet rundt: Rasmus Skov Larsen har efterspurgt katalog over lokale ildsjæle.

Næste bestyrelsesmøde holdes tirsdag 19. marts klokken 17 på Langeland Bibliotek.