Referat af Kalendermøde 21. februar 2024

Deltagere: Rasmus, Jens Ole, Lisbet, Leif, Gitte.

Kalendertilbud

Broløkke har tilmeldt sig.

Rasmus kontakter Ø-festivalen.

Jens Ole arbejder på at få nyt tilsagn fra Folkeuniversitetet. Han har desuden kontaktet Erling Bonnesen, som undersøger, om Foreningen Norden vil være med.

Vægtløfterne i Rudkøbing er ikke interesserede. Museumsforeningen og Langeland Skyttekreds er ophørt. Umiddelbart er der ingen foreninger, som overtager Museumsforeningens funktion.

Samarbejde

Vi vil gerne mødes med VisitLangeland og drøfte muligheder for samarbejde. Rasmus spørger Jane Jegind om, hvem vi bør kontakte.

Vi går også efter at mødes med Lene på Frivilligcenteret. Rasmus tager kontakt.

Nyt fra Jytte: Langeland Sammen er ikke interesseret i at bruge vores kalender og laver derfor sin egen. De vil dog næppe bruge domænet detskerpålangeland.dk (med ”å”), som Leif har reserveret.

Gitte er eneste ansvarlig for bagenkop-info. Vi venter til påske og ser, om hun får tid til at lægge arrangementer ind. Ellers er siden nok i dvale på ubestemt tid.

Andet relevant

Det blev diskuteret, om vi kan skelne mellem events, der henvender sig til turister, og andre events. Grænsen er meget flydende.

Jens Ole orienterede om muligheden for at oprette et app-projekt ved SDU. Vi følger op snarest.

SeniorErhverv er på Frivilligcenteret i lige uger.

Jens Ole: Vi må desværre ikke sætte flere plakater og bannere op i Frivilligcenteret.

Næste kalendermøde er mandag den 25. marts kl. 17 på Frivilligcenteret (sammen med Kom Mæ’-mødet).