Referat af møde i Kalendergruppen 5. august 2023

Deltagere: Rasmus, Jens Ole, Lisbet. Afbud fra Gitte.

1) Status på reklamekampagne

Jens Ole har sat de fleste af sine plakater op + et banner, der ser godt ud i Tullebølle.
Rasmus har sat plakater op syv steder og fortsætter i august.
Lisbet og Leif har ikke nået ret mange plakater endnu, men sætter snarest en dag af til opsætning.

Vi må ikke sætte bannere op på halmballer, da de kan gå i stykker. I stedet skal vi bruge betonklodser og stålhegn. Jens Ole tager til auktionen for Langelandsfestivalen og ser, om vi kan finde noget der. Lisbet vil gerne købe kaffemaskiner. Alt koster mindst 50 kr. og vi skal selv betale for evt. køb.

Jens Ole har flere ideer til foreninger i kalenderen: Langelands Skyttekreds (som ikke optræder i Frivilligcenterets hæfter). Vægtløftere i Rudkøbing.

Frivilligcenterets Venner vil måske gerne bruge vores kalendertilbud. Vi får Leif til at undersøge det.

2) Nyt fra vores kollegaer

Jytte har prøvet at kontakte FB-gruppen ”Det sker på Langeland”. Vi bør følge op og høre, om vi kan samarbejde. De andre kalendere drøfter vi senere.

3) Forslag til nye regler for brug af kalender

Vi er klar med et forslag, der tager højde for ulovligt billedmateriale og events, der starter på Langeland men fortsætter andre steder. Forslaget sendes til bestyrelsen.

4) Oprydning i vores tilmeldingsblanketter og kontakter

Gitte har opdateret medlemslisten. Den består nu af
– Ca. 50 profiler, som er passive kalendermedlemmer, men tilmeldt indenfor de seneste to år
– Ca. 50 profiler, som bruger vores kalendertilbud
– 5-10 profiler, som selv lægger ting ind i kalenderen
– 9 profiler, som er med i bestyrelsen eller kalendergruppen.

Vi bør samle tilmeldingsblanketter og indmeldingsblanketter ét sted. Rasmus har modtaget en del tilmeldinger som mail eller pdf. Frivilligcenteret har modtaget nogle papirer i postkassen. Rasmus spørger Gitte om, hvordan hendes praksis er.

5) Kan vi bruge Kom Mæ’ til at hverve frivillige til kalendergruppen?

Ja! (måske på workshop i november)

6) Evt.

Vores næste kalendermøde er søndag den 8. oktober 2023, kl. 13.

Regler for events (forslag)

Vi bringer alle typer af events, hvis de er åbne for offentligheden (med eller uden betaling) og finder sted på Langeland, Strynø eller Siø eller ved kysterne omkring disse øer.

Vi bringer også events, hvis de bruger de nævnte områder som udgangspunkt for aktiviteter, der finder sted udenfor Langeland kommune og samtidig henvender sig specifikt til langelændere.

Vi bringer ikke events,
– der med sandsynlighed vil stride imod gældende lovgivning
– der har karakter af spam
– der har kriminelle eller antidemokratiske formål eller arrangører
– der finder sted udenfor vores geografiske område
– hvis primære formål er at reklamere for arrangøren, uden at der ligger en reel event bag. Vi bringer gerne en event, der består i en reception i en forretning, men ikke en “event”, der reelt kun består i åbningstider for forretningen. På samme måde bringer vi gerne en event, hvor en restaurant tilbyder en specialmenu i kombination med et foredrag, en koncert eller lignende, men ikke en ”event” der reelt kun består i specialmenuen.

Alle events bliver gennemset godkendt af vores kalendergruppe, der er nedsat af bestyrelsen for “Vi Samler Enderne – Landsbyklyngen Langeland og Strynø”.

Vi forbeholder os ret til at fjerne eventuelle stave- og slåfejl, ændre eller tilføje kategorier, fjerne ulovligt billedmateriale, slette dubletter og at redigere eller forkorte tekster, hvis dele af indholdet er misvisende eller irrelevant i forhold til eventen.

Alle har ansvaret for det billedmateriale, de uploader. Hvis materialet viser sig at være ulovligt, forbeholder vi os retten til at sende eventuelle opkrævninger videre til den person, der har uploadet billedet. Det gælder også, hvis personen selv er aktiv i ”Vi Samler Enderne”.

Hvis din forening/virksomhed/organisation har modtaget og accepteret et tilbud om at få tilføjet events af kalendergruppen i Vi Samler Enderne, bliver disse events tilknyttet en bestemt profil, som repræsenterer jer. Hvis du selv er tovholder for denne profil, har du adgang til alle jeres events, også dem der er tilføjet af kalendergruppen.

Du kan til enhver tid rette i dine egne events, når du er logget ind på siden, eller slette dem ved enten at logge ind eller kontakte os på rasmus@visamlerenderne.dk.

Vores kalenderpolitik regler for events kan løbende ændres af bestyrelsen for “Vi Samler Enderne”.

Senest opdateret 7. december 2021. [dato 2023]