Referat af møde i Kalendergruppen 4. marts 2023

Med: Jens Ole, Rasmus, Ingrid og Gitte. Afbud fra Dorit.

1) Opsamling på sidste møde

– kirkebladet

Jens Ole har fået en udmærket pdf, vi kan kopiere fra. Han har modtaget billeder i samlet fil og lægger dem ud i mediebiblioteket på hjemmesiden.

– diverse foreninger

Nyreforeningen har kun 2 medlemmer på Langeland, så de vil næppe bruge kalenderen foreløbig.

Bedre Psykiatri er godt på vej.

Der er mindst tre nørkleklubber på Langeland. Udover den i Bagenkop bør vi tilføje nørkleklubben i Frivilligcenteret (torsdag kl. 14-17) og i Lohals.

Der er stemning for, at vi fortsat bringer ”småting” fra Frivilligcenterets hæfter. De skal dog være mindre synlige i interne søgeresultater og fjernes fra den samlede oversigt i tabelformat.

Rasmus: Vi bør gøre vores brug af hæfterne mere formaliseret, så vi nævnes i nye hæfter og så foreningerne får at vide, at deres information også deles i kalenderen.

– bærbare computere

Datastuen har doneret to computere, som kan bruges af indtastere efter lidt tilpasning.

– kalender-app

Gitte tager til åbent hus hos SDU/IT på Munkerisvej i Odense efter den 19. marts, og hører, om nogle kan tænke sig at udvikle en app for os. Rasmus har lavet udkast til specifikationer.

Landsbyklyngen har ingen penge, så kalendergruppen skal selv betale for de studerendes rejseomkostninger og forplejning, men det går nok.

– bannerstatus

Bestyrelsen har ej haft tid til at forholde sig til emnet. Vi hører, om vi kan få det på som punkt ved næste bestyrelsesmøde (28. marts). Ellers får vi lavet to kalenderbannere i april, med en forlænget udgave af bro-med-billeder-designet. Bannere til folkemødet udsættes, til bestyrelsen har bekræftet, at den kan betale for en årlig fornyelse af velcrodatoer.

Rasmus modtager logoer fra håndværkere via Jens Ole og laver forslag til færdige kalenderbannere.

– Facebook

Nåede vi ikke, men gruppen “Det sker på Langeland” er kontaktet. Den har dog ikke svaret tilbage endnu.

2) Flere ideer til kalenderen

Gitte kontakter

– Broløkke,
– Dybendal,
– Tine om Danmarks Længste Loppemarked.

Vi bringer loppemarkeder efter samme princip som virksomheders arrangementer. Hvis de er permanente garagesalg, passer de ej i kalenderen. Hvis de er større arrangementer, få gange om året, passer de fint i kalenderen, uanset om der er privat indtjening eller ej.

Rasmus kontakter

– Museumsforeningen,
– Langeland Sammen,
– Gaardhaven.

Jens Ole følger op på Bymøllen. De har sagt god for vores tilbud men har ej underskrevet blanket endnu.

Jens Ole kontakter forsamlingshuse. Rasmus undersøger, hvornår fællesmødet med forsamlingshusene finder sted.

3) Løsning på iPad-problem

Efter sigende kan man ikke tilføje events på en iPad. Rasmus finder en frivillig med iPad og ser, hvad vi kan gøre ved det.

4) Evt.

Dorit vil gerne trække sig fra gruppen, men Ingrid bliver. Hun lægger diverse events ind fra kirkebladet.

Jens Ole planlægger at lave et spot til gangdøren i Frivilligcenteret. Det skal bruges til en A3-reklame for kalenderen.

Næste kalendermøde er palmesøndag 2. april 2023 kl. 14 i Frivilligcenteret.