Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 28. marts kl. 17.00 i Frivilligcenteret

 1. Valg af referent
  Jytte Frederiksen – i mangel af bedre.
 2. Godkendelse af referat fra januar (Lisbeth) og februar (Susanne) møderne. Jeg har ikke modtaget nogle af dem.
  Kommer inden generalforsamlingen.
 3. Kalenderen ”Det sker på Langeland” Info, Banner mv.
  Fra Kalendergruppen er der kommet en god ide om indkøb af banner som Jens Ole finder sponsorer til. Det blev besluttet at der skulle købes 3 stk til opsætning + 1 stk som reserve.
  Nye kategorier til kalenderen sendes til Rasmus som opretter disse. Alm træning skal indtastet med særskilt kode således at de ikke indgår i kalenderoversigten.
 4. Lys i Mørket 2023 – hvad kan vi byde ind med?
  Arbejdsgruppen er i 2023 – Lisbeth, Gert og Jytte. Jytte kontakter Mads med info.
 5. Vores film – hvem kan hjælpe med at få den sendt rundt? Jytte og Rasmus
 6. Pendlerrådet – Lars informere – udgår/ udskydes til aprilmødet.
 7. Generalforsamlingen 2023 – 2. maj kl. 19.00 i Borgerhuset. Jytte sørger for lokale og dirigent.
 8. Evt.