Referat af kalendermøde 2. april 2023

Medvirkende: Rasmus, Lisbet og Jens Ole. Afbud fra Ingrid og Gitte.

1) Opsamling / nyt fra alle

Bestyrelsen vil gerne reservere 1 banner, som måske/måske ikke skal bruges til folkemødet og ellers til kalenderen. En endelig afgørelse kommer i løbet af maj. Rasmus undersøger, om vi kan få trykt 2 bannere med Dækgaragen som sponsor i første omgang og senere 2 bannere med HM Larsen, enten kun til kalenderen eller fordelt på 1 banner til kalenderen og 1 til folkemødet.

Langeland Sammen, Gaardhaven og Museumsforeningen har tilmeldt sig vores service.

Stivennerne har fået deres egen hjemmeside. Det gør, at vi kan udfase det gamle DGI-tilbud om ”gratis hjemmesider”, som hverken er til særlig gavn for os eller foreningerne.

Jens Ole om Bymøllen: Møllegruppen gør ikke noget uden at spørge ejerne. De er en gruppe af advokater. Deres bestyrelse drøfter vores læg ind-tilbud.

Lisbet bringer læg-ind-tilbuddet videre til Hemingwayklubben og Seniorcentralen. Hun drøfter omtale af kalenderen i foreningshæfterne med Nina den 11. april.

Jens Ole arbejder videre på den belyste plakat i Frivilligcenteret.

Information fra Lisbet: Der er engelsk samtalegruppe hver mandag kl. 16-18, dog ikke i sommerferien.

Seniorcentralen har Drop-in-cafe den første torsdag i hver måned kl. 13-15.

Rasmus har ej undersøgt forsamlingshuse endnu, men gør det inden næste møde.

2) Fremtidsplaner

Vores reklamekampagne

Vi ansøger Park og vej samt lokale ejere om tilladelse til at sætte halmballer og bannere op. Der skal nok bruges tre halmballer pr. plakat. Jens Ole har gode ideer: Spodsbjergvej ved afkørsel til Tranekær, Rødt hus nær Skrøbelev Skole, samt ved alléen nord for Tranekær. Lisbet har en stor trailer til halmballer.

Vi sætter også laminerede A3-plakater op overalt og genbruger planen fra 2019. Tip: Klip hjørnerne før laminering.

Fra og med juni nøjes vi med at holde kalendermøder hver anden måned. Rasmus vil gerne bruge den sparede tid på kommunikation og medlemshvervning i landsbyklyngen.

Jens Ole vil gerne deltage i en fundraisergruppe, hvis en sådan opstår.

3) Praktiske tips og tricks

Rasmus giver minikursus i editoren ved en senere lejlighed.

4) Evt.

Næste møder på Frivilligcenteret i 2023 er…

  1. maj kl. 13
  2. juni kl. 13
  3. august kl. 14
  4. oktober kl. 14

En eller anden reklamerer for Ærø-arrangementer på vores Facebookside. Måske er det Anne Mette Wandsøe. Rasmus undersøger nærmere.