Generalforsamling i Vi Samler Enderne 2023

Tid: Tirsdag den 2. maj kl. 19
Sted: Borgerhuset, stueetagen. Ahlefeldtsgade 13, 5900 Rudkøbing

Dagsorden er følgende:

Valg af dirigent
Formandens beretning til godkendelse
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Fremlæggelse af budget herunder kontingentsats til orientering
Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget af formanden, senest en uge før generalforsamlingen)
Valg
Eventuelt