Kategoriarkiv: Nyheder

Fællesskabets Folkemøde

Igen i år afholder vi folkemøde på Ørstedspavillonen i Rudkøbing for Langelands foreninger og frivillige. Mød op søndag den 9. oktober kl. 12.30.

Dagens program
12.30: Velkomst ved Landsbyklyngen
13.00-13.15: Har du styr på din strøm? v/Ø-strøm
13.45-14.00: Fællessang ved Lulu Okholm
15.00-15.15: Et stærkt fællesskab giver et stærkt lokalsamfund v/Frikadellefesten
16.00-16.15: Musikalsk underholdning
16.30: Tak for i dag

Er du for nylig flyttet til kommunen, indbydes du til et særskilt foreningsinfo-møde kl. 14.00 i caféen.

Der sælges kage, pizzasnegle, øl, vand og kaffe, så tag en lille pause i caféen.

Det er gratis at deltage – alle er velkommen!

Fællesskabets Folkemøde er arrangeret af Vi Samler Enderne – Landsbyklyngen for Langeland og Strynø.

Kalenderen er sommerklar

Vores kalender, “Det sker på Langeland”, har fået en opdatering, så den tager sig ekstra godt ud på mobiltelefoner. Samtidig har kalendergruppen i foråret arbejdet flittigt på at samle tilmeldinger til vores gratis tilbud om at lægge aktiviteter ud i kalenderen, når vi støder på dem rundt omkring. Resultatet kan ses her på siden. Kort sagt: Kalenderen er nu sommerklar.

Hvis du selv laver offentlige aktiviteter på Langeland, men ikke er tilmeldt vores kalendertilbud endnu, så tøv ikke med at skrive til os på rasmus@visamlerenderne.dk og aftale nærmere.

God sommer!

Generalforsamling 2022

Vi Samler Enderne holder ordinær generalforsamling tirsdag den 24. maj kl. 19 i Borgerhuset. Alle er velkommen! Du kan få stemme- og opstillingsret ved at indbetale 50 kr. til vores konto 1689-3231561578.

Dagsorden er:

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning til godkendelse
3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4) Fremlæggelse af budget herunder kontingentsats til orientering
5) Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget af formanden, senest en uge før generalforsamlingen)
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen, m.m.
7) Eventuelt

Fællesskabets Folkemøde

Mød op i Ørstedspavillonen søndag den 10. oktober mellem 11.30 og 15.30 og besøg disse frivillige foreninger:

1. Biavlerforeningen
2. Lions
3. Langelands Brassband
4. Husflidsforeningen
5. Stivennerne
6. Langelands Golfklub
7. Røde Kors Langeland
8. Strynø Litterære Forening
9. SeniorErhverv Svendborg
10. Frivilligcenter Langeland
11. Blaffergruppen
12. Folkeoplysningsudvalget
13. Landsbyklyngen “Vi Samler Enderne”/kalendergruppen
14. Folkeuniversitet Langeland
15. Boblberg
16. LOF Langeland
17. Bio Langeland
18. Medicinhaverne
19. Fotoklubben Langeland
20. Lystfiskerforeningen
21. Gåklubben VildHopperne/Stavgængerne i Tullebølle
22. Magleby Dilettantforening

Det er gratis at deltage i Fællesskabets Folkemøde.

Program for scenen i messesalen (åben for alle):
Kl. 11:30: Velkomst ved Landsbyklyngen – Fællesskabets Folkemøde åbner
Kl. 12:30 – 12:45: ”Værdien af foreningsliv på Langeland” ved Christian Ahlefeldt
Kl. 13:30 – 13:45: Fællessang
Kl. 14:30 – 14:45: ”Landsstævne 2022 – skal du eller skal vi med?” ved DGI
Kl. 15:30: Tak for i dag

I caféen sælges kage, pølsehorn, sodavand, øl og kaffe.

Politikertelt
Da kommunalvalget nærmer sig, kan du naturligvis også møde de lokale partiforeninger på Langeland: Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, SF, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten. Du finder dem i caféen.

Fællesskabets Folkemøde er også en mulighed for at få ny inspiration og erfaringsudveksle foreninger imellem. Derfor bliver der i løbet af eftermiddagen afholdt små workshops i ”Mads Langes Stue”:

Program for workshops i ”Mads Langes Stue” (mest for foreninger):
Kl. 12:30 – 13: Workshop ”Bliv set og få flere med”
Få en praktisk introduktion til gratis digitale værktøjer som boblberg.dk, frivilligjob.dk og kalenderen ”Det sker på Langeland”.
Kl. 13:30 – 14: Workshop: Landsstævne 2022
Langeland Allstars DGI faciliterer idéudvikling til en fælles ramme for fælles langelandsk deltagelse.
Kl. 14:30 – 15: Workshop ”Kom godt i gang med fundraising”
Få tips til en god ansøgning af Frivilligcenter Langeland og Preben Johansen, erhvervskonsulent. Og få en introduktion til fondsportalen fonde.dk.

LANGELAND BLAFFER

Langeland som blaffer-ø? Landsbyklyngen lancerer en gratis, grøn og bæredygtig ide

Det er sjovt at blaffe og hyggeligt at samle blaffere op. Så Langeland skal være kendt som hele Danmarks blaffer-ø nr. 1.

Langeland er i forvejen berømt for stærke fællesskaber, stor hjælpsomhed og masser af frivillighed. Blafferiet er gået lidt af mode, men de, som stadig tomler (og som her efter corona vover det igen), kan sagtens få et gratis lift fra nord til syd og omvendt.

Blafferi er win-win-win: Vi møder nye mennesker, vi bruger ressourcerne bedre og slipper mindre CO2 ud i atmosfæren, når vi fylder bilerne op. Landsbyklyngen Langeland og Strynø sætter nu blafferiet i system, og det bliver endnu nemmere.

Blaffer-venlige bilister kan fra den 21. august få et flot, grønt klistermærke til bilens solskærm eller vindue og dermed sende et signal om, at han/hun gerne samler blaffere op – og reklamere for LANGELAND BLAFFER.

Blaffere kan købe et bredt refleksarmbånd med blaffer-logo til at sætte på overarmen og signalere behovet for et lift, blive mere synlig i trafikken – og reklamere for LANGELAND BLAFFER.

Klistermærker til bilerne udleveres gratis og refleksbånd til overarmen kan fra den 21. august købes for en tyver her:

* Turistknudepunktet, Østerport 5, 5900 Rudkøbing
* Turistkontoret, Torvet 5, 5900 Rudkøbing
* SuperBrugsen i Rudkøbing eller én af de fem Dagli’Brugser på Langeland.

Med venlig hilsen

LANGELAND BLAFFER-gruppen

Jytte Frederiksen, Rudkøbing
Ulrik Kølle Hansen, Bagenkop
Gert Ludwigs Rosing, Tranekær
Jan Ole Jakobsen, Tullebølle
Jette Purup, Rudkøbing
Nina Andersen, Frivilligcenter Langeland

Invitation til generalforsamling 2021

Kære alle sammen

Nu åbnes der op og foldes ud. Restriktionerne bliver mindre og de grønne blade bliver større. Så er det tid til indkaldelse til generalforsamling i foreningen ”Vi samler enderne”, landsbyklyngen på Langeland og Strynø.
Vi vil gerne invitere til generalforsamling

Mandag den 21. juni 2021 kl. 19.00 i Borgerhuset i Rudkøbing.

Er du endnu ikke medlem at foreningen og ønsker at blive det, kan du få stemmeret ved at tilmelde dig på www.visamlerenderne.dk og betale kontingent 50 kr. til vores konto 1689 – 323 156 1578.

Dagsorden ifølge vedtægter:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab samt orientering om budget 2021
  • Indkomne forslag
  • Valg
  • Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen vil der være en præsentation af vores nye tiltag, ligesom man har mulighed for at komme med forslag til indholdet af den nye Idemesse som fremover hedder Fællesskabets Folkemøde.

Med venlig hilsen
Vi samler enderne.

Velkommen til Fællesskabets Folkemøde!

Vores årlige idemesse skifter navn til Fællesskabets Folkemøde her i 2020.

Folkemødet går stadig på to ben: Dels giver vi alle foreninger på Langeland mulighed for at præsentere sig selv overfor langelændere, styrke foreningernes synlighed og få nye medlemmer. Dels giver vi foreningerne mulighed for at netværke og finde nye venner hos hinanden.

Følg med i vores arbejde og mød op til Fællesskabets Folkemøde, som vil fylde hele Ørstedspavillonen den 25. oktober 2020 – det bliver godt!

Har du lyst til at styrke foreningslivet på Langeland?

Vi Samler Enderne – Landsbyklyngen Langeland og Strynø har lige nu en snes aktive og vi vil gerne udvide vores kreds.

Vi søger efter personer,
– der vil lave borgerjournalistik om de frivillige aktiviteter på Langeland,
– eller vil hjælpe frivillige foreninger med at blive bedre til at fundraise til lokale projekter,
– eller vil være ambassadører for vores gratis online-kalender, “Det sker på Langeland”,
– eller vil være med til at kortlægge de frivilliges mange kompetencer og gøre det let at finde frem til dem,
– eller har gode ideer til, hvordan vi kan blive stadig bedre til at skabe kontakter mellem foreninger.
– eller har erfaring med at arrangere møder, messer og workshops.

Du må gerne bo på eller i nærheden af Langeland, Strynø eller Siø.

Hvis du vil være med til at samle enderne, så skriv til os på kontakt@visamlerenderne.dk!