Kategoriarkiv: Nyheder

Et begivenhedsrigt efterår

Efteråret og foreningernes indendørs aktiviteter er godt i gang – det gælder også i vores forening Vi samler Enderne – Landsbyklyngen Langeland og Strynø.

Forsamlingshusene samles

I september måned havde vi et godt og hyggeligt møde med forsamlingshusene på Langelands bestyrelser. Stort set alle forsamlingshuse deltog i mødet, hvor vi blandt andet fik drøftet de noget besværlige beredskabsregler, Lys i Mørket 2023, fælleskalenderen ”Det sker på Langeland” samt nogle af de fonde, som ”ligger til højrebenet” at søge for forsamlingshusene.

Fra Langeland Kommune deltog Erhvervs-, kultur- og turistchef Jane Jegind, som informerede om nyheder fra den kommunale verden samt fra foreningen Langeland Sammen.

Derefter var der almindelig erfaringsudveksling til glæde for os alle. Aftenen sluttede af med, at bestyrelsen lavede en rundvisning af Lindelse Sognegård. En rigtig god aften hvor vi fik hilst på mange af de frivillige, der arbejder med at få vores forsamlingshuse til at fungere.

Fondsansøgning – Why, How, What?

Torsdag den 26. oktober havde vi inviteret til et kursus i fondsansøgning i lokalerne i Frivilligcenteret.

Vi fik sidste år penge fra Fonden Langelands Elforsyning til at afholde kurser for foreningslivet i Langeland Kommune. Vi havde spurgt nogle af foreningerne, hvilke kurser de havde mest behov for. Vel at mærke kurser som kan styrke det frivillige arbejde på tværs af hele kommunen. Fælles for alle var det fondsansøgning, der stod øverst på listen.

20 personer var tilmeldt kurset, som vi havde fået Marianne Bigum fra Bigum Consult til at undervise i.

De fleste kender godt til, at en ansøgning skal indeholde en beskrivelse af, hvad vi søger om og hvorfor vi søger, lidt om foreningen og selvfølgelig et budget. Men mangler man så mere, for at det bliver en god ansøgning?

Det gjorde Marianne os klogere på i løbet af aftenen. Vi kom til at kende ordene WHY, HOW og WHAT eller ”hvorfor vil vi dette? Hvordan vil vi gøre det? Hvilken konkrete indsatser kræver det?”

Marianne udfordrede også alle med nogle workshops men mest af alt, så fik alle kursisterne noget at tænke over samt inspiration til, hvordan en ansøgning kan skæres skarpt til. En aften hvor man gik hjem med en større lyst til at komme i gang med fondsansøgninger.

Er der ønsker om flere/andre kurser, vil vi selvfølgelig gerne høre om det. Skriv til os på kontakt@visamlerenderne.dk.

Mød os 3/11 under Lys i mørket

Vil du være med?

Vi Samler Enderne serverer kakao og kanelboller og fortæller om vores arbejde med at styrke foreningsliv og samarbejde på tværs og langs af Langeland. Du kan høre om kalenderen, “Det sker på Langeland”, om synlighed, blafning, fundraising og folkemøder. Du må meget gerne selv byde ind med lyse ideer. Måske får du lyst til at være med?

Tid: Fredag den 3. november kl. 19-22
Sted: Pejsestuen i Frivilligcenter Langeland, Fredensvej 1A i Rudkøbing

Lys i mørket 3/11: Vil du være med?

Vi Samler Enderne serverer kakao og kanelboller og fortæller om vores arbejde med at styrke foreningsliv og samarbejde på tværs og langs af Langeland. Du kan høre om kalenderen, “Det sker på Langeland”, om synlighed, blafning, fundraising og folkemøder. Du må meget gerne selv byde ind med lyse ideer. Måske får du lyst til at være med?

Tid: Fredag den 3. november kl. 19-22
Sted: Pejsestuen i Frivilligcenter Langeland, Fredensvej 1A i Rudkøbing

26. oktober: Hjælp til fondsansøgning?

Vi vil gerne invitere til et kursus i fondsansøgning med Marianne Bigum fra Bigum Consult. Det er et kursus, som giver os indblik i, hvordan chancerne bliver større for at modtage tilskud med den gode ansøgning.

Fra ide til den perfekte ansøgning er klar, ligger der et stort arbejde.

– Hvorfor skal fonden vælge netop jeres projektide?
– Hvilke fonde er oplagte at søge til dette formål?
– Hvordan beskriver man klarest projektet?
– Hvordan laver man et realistisk projekt?

Spørgsmålene er mange og vi håber, at en stor del af dem bliver belyst den aften.

Kurset finder sted allerede torsdag den 26. oktober 2023 kl. 18.30 i Frivilligcenteret, Fredensvej 1A, Rudkøbing.

Kurset er for bestyrelsesmedlemmer i de langelandske foreninger og kræver et betalt medlemskab af Vi Samler Enderne – Landsbyklyngen for Langeland/Strynø til 50 kr. pr. forening. Derudover koster det 200 kr. pr. deltager.

Der er plads til maks. 25 deltagere. Tilmelding skal ske til kontakt@visamlerenderne.dk.

Kontakt tlf. 21 78 74 76 ved evt. spørgsmål.

Kom Mæ’ i landsbyklyngens nye kommunikations- og medlemsgruppe!

Vi Samler Enderne har fået en ny arbejdsgruppe: Kom Mæ’.

Som navnet antyder, handler den nye gruppe om kommunikation, medlemshvervning og medlemspleje. Fremover mødes vi med jævne mellemrum og får nye ideer til, hvordan vi kan styrke landsbyklyngen på disse områder.

Vil du deltage i dette arbejde? Så bare Kom Mæ’! Alle medlemmer af landsbyklyngen er velkommen. Vi mødes næste gang lørdag den 5. august på Frivilligcenteret, Fredensvej 1 i Rudkøbing, i forlængelse af Kalendergruppens møde samme dag kl. 14. Ved senere møder besøger deltagerne i Kom Mæ’ hinanden, så vi på skift er i nord og syd.

God sommer!

P.S. Vi skal hilse fra Kalendergruppen. Den er i gang med en reklamekampagne hen over sommeren, hvor den sætter plakater op og omdeler foldere. Formålet er at fortælle turister om vores stadig mere velbesøgte kalender “Det sker på Langeland”.

Generalforsamling i Vi Samler Enderne 2023

Tid: Tirsdag den 2. maj kl. 19
Sted: Borgerhuset, stueetagen. Ahlefeldtsgade 13, 5900 Rudkøbing

Dagsorden er følgende:

Valg af dirigent
Formandens beretning til godkendelse
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Fremlæggelse af budget herunder kontingentsats til orientering
Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget af formanden, senest en uge før generalforsamlingen)
Valg
Eventuelt

Fællesskabets Folkemøde

Igen i år afholder vi folkemøde på Ørstedspavillonen i Rudkøbing for Langelands foreninger og frivillige. Mød op søndag den 9. oktober kl. 12.30.

Dagens program
12.30: Velkomst ved Landsbyklyngen
13.00-13.15: Har du styr på din strøm? v/Ø-strøm
13.45-14.00: Fællessang ved Lulu Okholm
15.00-15.15: Et stærkt fællesskab giver et stærkt lokalsamfund v/Frikadellefesten
16.00-16.15: Musikalsk underholdning
16.30: Tak for i dag

Er du for nylig flyttet til kommunen, indbydes du til et særskilt foreningsinfo-møde kl. 14.00 i caféen.

Der sælges kage, pizzasnegle, øl, vand og kaffe, så tag en lille pause i caféen.

Det er gratis at deltage – alle er velkommen!

Fællesskabets Folkemøde er arrangeret af Vi Samler Enderne – Landsbyklyngen for Langeland og Strynø.

Kalenderen er sommerklar

Vores kalender, “Det sker på Langeland”, har fået en opdatering, så den tager sig ekstra godt ud på mobiltelefoner. Samtidig har kalendergruppen i foråret arbejdet flittigt på at samle tilmeldinger til vores gratis tilbud om at lægge aktiviteter ud i kalenderen, når vi støder på dem rundt omkring. Resultatet kan ses her på siden. Kort sagt: Kalenderen er nu sommerklar.

Hvis du selv laver offentlige aktiviteter på Langeland, men ikke er tilmeldt vores kalendertilbud endnu, så tøv ikke med at skrive til os på rasmus@visamlerenderne.dk og aftale nærmere.

God sommer!

Generalforsamling 2022

Vi Samler Enderne holder ordinær generalforsamling tirsdag den 24. maj kl. 19 i Borgerhuset. Alle er velkommen! Du kan få stemme- og opstillingsret ved at indbetale 50 kr. til vores konto 1689-3231561578.

Dagsorden er:

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning til godkendelse
3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4) Fremlæggelse af budget herunder kontingentsats til orientering
5) Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget af formanden, senest en uge før generalforsamlingen)
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen, m.m.
7) Eventuelt

Fællesskabets Folkemøde

Mød op i Ørstedspavillonen søndag den 10. oktober mellem 11.30 og 15.30 og besøg disse frivillige foreninger:

1. Biavlerforeningen
2. Lions
3. Langelands Brassband
4. Husflidsforeningen
5. Stivennerne
6. Langelands Golfklub
7. Røde Kors Langeland
8. Strynø Litterære Forening
9. SeniorErhverv Svendborg
10. Frivilligcenter Langeland
11. Blaffergruppen
12. Folkeoplysningsudvalget
13. Landsbyklyngen “Vi Samler Enderne”/kalendergruppen
14. Folkeuniversitet Langeland
15. Boblberg
16. LOF Langeland
17. Bio Langeland
18. Medicinhaverne
19. Fotoklubben Langeland
20. Lystfiskerforeningen
21. Gåklubben VildHopperne/Stavgængerne i Tullebølle
22. Magleby Dilettantforening

Det er gratis at deltage i Fællesskabets Folkemøde.

Program for scenen i messesalen (åben for alle):
Kl. 11:30: Velkomst ved Landsbyklyngen – Fællesskabets Folkemøde åbner
Kl. 12:30 – 12:45: ”Værdien af foreningsliv på Langeland” ved Christian Ahlefeldt
Kl. 13:30 – 13:45: Fællessang
Kl. 14:30 – 14:45: ”Landsstævne 2022 – skal du eller skal vi med?” ved DGI
Kl. 15:30: Tak for i dag

I caféen sælges kage, pølsehorn, sodavand, øl og kaffe.

Politikertelt
Da kommunalvalget nærmer sig, kan du naturligvis også møde de lokale partiforeninger på Langeland: Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, SF, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten. Du finder dem i caféen.

Fællesskabets Folkemøde er også en mulighed for at få ny inspiration og erfaringsudveksle foreninger imellem. Derfor bliver der i løbet af eftermiddagen afholdt små workshops i ”Mads Langes Stue”:

Program for workshops i ”Mads Langes Stue” (mest for foreninger):
Kl. 12:30 – 13: Workshop ”Bliv set og få flere med”
Få en praktisk introduktion til gratis digitale værktøjer som boblberg.dk, frivilligjob.dk og kalenderen ”Det sker på Langeland”.
Kl. 13:30 – 14: Workshop: Landsstævne 2022
Langeland Allstars DGI faciliterer idéudvikling til en fælles ramme for fælles langelandsk deltagelse.
Kl. 14:30 – 15: Workshop ”Kom godt i gang med fundraising”
Få tips til en god ansøgning af Frivilligcenter Langeland og Preben Johansen, erhvervskonsulent. Og få en introduktion til fondsportalen fonde.dk.