Generalforsamling 2022

Vi Samler Enderne holder ordinær generalforsamling tirsdag den 24. maj kl. 19 i Borgerhuset. Alle er velkommen! Du kan få stemme- og opstillingsret ved at indbetale 50 kr. til vores konto 1689-3231561578.

Dagsorden er:

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning til godkendelse
3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4) Fremlæggelse af budget herunder kontingentsats til orientering
5) Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget af formanden, senest en uge før generalforsamlingen)
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen, m.m.
7) Eventuelt