Referat af møde i kalendergruppen lørdag den 12. februar 2022

Fremmødte: Jens Ole, Erik Nørballe, Rasmus. Afbud fra Ingrid, Dorit, Gert og Lars.

Nye medlemmer

Velkommen til Erik Nørballe fra Rudkøbing! Han er tidligere sømand og vil gerne dække events fra Øboen. Da han har begrænset erfaring med internet, deltager han i vores træningsmøde den 26. februar. Erik kan træffes på eriknorballe@gmail.com, tlf. 30 62 15 02.

Jytte kender et par mulige indtastere, som dog ikke har lyst til at deltage i møder. Vi undersøger, hvordan vi ellers kan få fat i dem.

Bedre struktur på møderne

Vi skal være bedre til at holde dagsordenen. Fra og med det næste møde vælger vi en ordstyrer.

Vi laver en opdeling, så kalendergruppen har to typer af medlemmer: En kernegruppe, der deltager i møder jævnligt (typisk 1 gang pr. måned) og associerede, der enten indtaster, er ambassadører for gruppen eller begge dele. De sidste behøver ej at deltage i møderne, som ofte handler om organisation og ikke nødvendigvis har interesse for alle. De jævnlige møder er dog åbne for alle medlemmer af gruppen, og man kan selv vælge, om man ønsker at være det ene eller det andet.

Nyt fra alle

Jens Ole har fået lavet klistermærker med logo og “Vi samler enderne”.

Rasmus orienterede om ting, der blev drøftet på sidste bestyrelsesmøde: Vi overvejet et nyt navn (måske Landsbyklyngen Langeland?), aktiviteter og indtjeningsmuligheder.

Planlægning af foråret

Vi skal have fordelt medier imellem os, så nogle tager Øboen, andre tager udvalgte Facebookgrupper, Kirkebladet, bestemte hjemmesider eller plakater i lokalområdet. Ingrid vil gerne tage nogle af kirkerne.

De tre særligt flittige brugere af kalenderen (biblioteket, musikefterskolen, Generalen) skal alligevel have vores gratis tilbud. Det bør gælde alle aktører på Langeland, der holder offentlige arrangementer.

Jens Ole anbefaler

– reklamer på kalenderen, betalt af f.eks. et tømrerfirma.
– at deltage i landsstævnet i Svendborg (som giver 42,5 kr. i timen, mindst 4 timer) og donere pengene til landsbyklyngen. Jens Ole deltager sammen med Frivilligcenteret.
– at kræve betalt medlemsskab som forudsætning for at hjælpe med MitID (dvs. 50 kr. pr. person).

Rasmus fraråder en betalingskalender men vil gerne være med til at fundraise til konkrete projekter indenfor landsbyklyngen.

Evt.

Jens Ole: Kan ikke se mailadresser på kirkerne, når de skal tildeles events. (Det er løst: Alle redaktører har nu adgang til at vælge, hvem der skal være forfatter til de enkelte events.)

Vi holder træningsmøde for redaktører lørdag den 26. februar kl. 14 og et traditionelt kalendermøde samme dag kl. 16. Begge dele er i Frivilligcenteret.