Referat af møde i kalendergruppen 8. januar 2022

Medvirkende: Rasmus, Jens Ole, Lars, Dorit, Ingrid, Gert. Afbud fra Søren.

1) Opfølgning på vores kalenderkampagne

Jens Ole har kontaktet kirkerne. Vi har tilsagn fra Midtlangeland (Rudkøbing, Simmerbølle, Longelse, Fuglsbølle), Lindelse/Kædeby, Humble/Ristinge og Nordlangeland. Til profilerne må vi bruge de mailadresser, som er anført i kirkebladet. Gert, Jens Ole og Rasmus dækker nord, midt og syd.

Vi mangler Fodslette, Bagenkop og Magleby. Jens Ole arbejder på sagen.

Søren har desværre ikke tid til at deltage i kalendergruppen fremover, men har skaffet tilsagn fra Lohals Havn/Banjen og Frikadellefestivallen.

Møder på Frivilligcenteret nævnes i dets nyhedsbrev. Vi skal have tilsagn fra centeret til at bringe de møder, som det selv afholder. Hvis andre foreninger er arrangører, skal vi have tilsagn fra dem. Nogle af dem holder til udenfor Langeland.

Der er næppe penge til store markedsføringskampagner i 2022, men vi har nok råd til at få printet indmeldings- og tilsagnsblanketter på Frivilligcenteret.

Kjeld Hansen på Strynø vil gerne omdele blanketter for os.

Vi må gerne bruge Frivilligcenterets postkasse til at modtage tilsagns- og indmeldingsblanketter. Gitte får en nøgle til den.

2) Fremtidsvisioner og gode ideer

Gert anbefaler, at vi afholder møder i samarbejde med lokalforeninger. F.eks. er der 100 medlemmer af lokalforeningen i Tranekær. Ved at invitere udvalgsformænd kan vi sikre koblingen til det politiske system. Vi skal ikke regne med, at politikerne har nogle klare ideer om, hvad landsbyklyngen skal beskæftige sig med.

Det er vigtigt at få afklaret grænsen mellem, hvad Frivilligcenteret og landsbyklyngen tager sig af.

Vi bør fortælle borgere om, hvordan man tilmelder sig og bruger MitID. Jens Ole er allerede godt i gang, det samme er Ældre Sagen.

Flere emner til debat i bestyrelsen i 2022: Landsbyklyngens navn, vores mødested, muligheder for at drive hjemmesiden uafhængigt af Infoland, ændring af vores tilbud om undersider.

3) Evt.

Ingrids tyske oversættelser er føjet til hjemmesiden. De fungerer godt.

Hver tirsdag afholder Frivilligcenteret Cafe Morgenstjerne, hvor alt kan diskuteres.

Vi mødes igen lørdag den 12. februar kl. 16.