Referat af møde i kalendergruppen 27. november 2021

Deltagere: Jens Ole, Rasmus, Gert, Dorit og Ingrid. Afbud fra Lars.

1. Opfølgning på sidste møde

Der er stor opbakning i bestyrelsen til vores tilbud. Dog har vi næppe penge til annoncering.

Catrine Madelaire har sendt vores forslag til Fyns Amts Avis videre, men de bruger Jysk-Fynske Mediers fælles system, så vi bør ikke forvente noget.

Uklarheden omkring detskerpaalangeland.dk og visamlerenderne.dk er svær at gøre noget ved, hvis man skal kunne bruge kalenderen via en profil på ”Vi Samler Enderne”.

2. Drøftelse af vores tilbud og papirer

Det hele ser fornuftigt ud.

Der er stemning for, at vi bruger to fremgangsmåder: 1) Vi kan besøge de enkelte foreninger fysisk med tilbudsblanket og evt. indmeldingsblanket, hvis de ikke i forvejen har et kalendermedlemskab. 2) Vi kan ringe til de enkelte foreninger med vores tilbud og supplere med at sende tilbudsblanketten pr. mail. Hvis de ikke har et kalendermedlemskab, kan de oprette sig på siden med eller uden indmeldingsblanket. (Indmeldingsblanket og tilbudsblanket er to forskellige ting.)

Vi indleder vores kampagne efter den 7. december. Den fortsætter i løbet af vinteren 21/22.

3. Overblik på hjemmesiden

Rasmus vil gerne installere TablePress på hjemmesiden, som vi kan bruge til at udveksle noter og information. Det kræver dog, at WordPress er opdateret. Vi har kontaktet Ballum IT om dette og de sørger for det, så snart de får tid.

4. Mulige foreninger m.fl. – hvem vil kontakte hvem?

Hver af os har valgt / fået tildelt en række foreninger fra listen i Excel. Jens Ole og Rasmus tager hver ca. 30, Gert tager ca. 15, Lars får tildelt 10 og en håndfuld går til Dorit, Ingrid og Søren. Samlet kontakter vi ca. 90 ud af 200 foreninger.

Når vi henvender os, skal vi spørge ind til, hvordan foreningerne offentliggør deres aktiviteter og hvad vi skal holde øje med – online kalendere, plakater, mails til os etc.

Hvis vi får afslag, kan vi opsupplere med andre foreninger på listen, som endnu ikke har en kontaktperson.

5. Hvem holder øje med hvilke kalendere?

Gert (nord), Jens Ole (midt) og Rasmus (syd) fordeler kirkerne mellem sig og lægger deres aktiviteter ind via kalenderen i Kirkebladet. Resten af arbejdet fordeler vi på næste kalendermøde. De personer, der kontakter de valgte foreninger, skal ikke nødvendigvis lægge aktiviteter ud for de samme foreninger.

6. Hvordan får vi flere medlemmer til kalendergruppen?

Det handler om at få flere frivillige, som kan være med til at indtaste foreningernes aktivitet. Vi laver et opslag til Frivilligcenteret. Vores opslag på Frivilligjob har endnu ikke givet resultat.

7. Evt.

Ingrid har færdiggjort oversættelse af de faste undersider til tysk. Fornemt!

Jens Ole undersøger, om vi kan opsætte en aflåst postkasse i Frivilligcenteret, hvor vi kan aflevere indmeldingsblanketter og tilbudsblanketter. Det er ikke afklaret, hvem der skal opbevare blanketterne bagefter, men det finder vi ud af (Gitte? Jytte? en tredje person?)

Jens Ole kontakter Sofie (på Frivilligcenteret) og opfordrer til at bruge kalenderen.

Jens Ole har planer om at lave en sticker til bilen, som reklamerer for os.

Gert spørger Jette Purup, om hun kunne tænke sig at skrive noget til Øboen om kalenderen og vores nye tilbud. Rasmus vil gerne skrive et par linjer, men først når vi har fået tilmeldinger fra et stort antal foreninger og kan vise, at kalenderen er fyldt med aktivitet.

Næste møde er lørdag den 8. januar kl. 16 i Frivilligcenteret. Lars tager kage med.