Referat af møde i kalendergruppen 31. oktober 2021

Fremmødt: Rasmus, Jens Ole og Lars. Afbud fra Søren, Gert, Ingrid og Dorit.

1. Nyt fra alle

Rasmus har skrevet til Øboen om, hvorvidt vi kan få videresendt events. Han overvejer at følge op med henvendelse til Fynske Medier – dog giver deres opdeling i event og pressemeddelelse måske et problem.

2. Hvordan når vi hen til det punkt, hvor alle offentlige arrangementer på Langeland er med i kalenderen?

Rasmus foreslår, at vi tilbyder udvalgte kalendermedlemmer at lægge arrangementer ind for dem, hvis de giver skriftligt tilsagn. Tilsagnet skal gælde, hvis de sender arrangementer til os, men også hvis vi selv støder på dem på plakater, løbesedler, Facebook, andre online kalendere eller i kirkebladet. Kun offentlige arrangementer vil være omfattet af vores tilbud. De fremmødte kan godt støtte ideen, hvis vi kan sikre, at den ikke giver for meget arbejde til os selv.

Hvert medlem af kalendergruppen kan være tovholder for et antal foreninger og andre aktører. Vi kan udvide antallet, hvis vi får flere medlemmer af gruppen eller hvis vi vurderer, at vi har flere kræfter.

Vi vil især henvende os til foreninger, men nogle kommercielle aktører kan også være relevante, f.eks. større loppemarkeder.

Det er ikke nødvendigvis en fordel at fordele arbejdet geografisk. F.eks. er det nemmest, hvis én person laver aftaler med alle sogneforeninger og lægger alle arrangementer fra kirkebladet ind på én gang.

Samtidig vil vi udvikle en kommenteret medlemsliste på hjemmesiden, som kun er til rådighed for administratorer. På den måde kan vi udveksle information om, hvem der har ansvar for hvilke foreninger m.fl. og hvilke aftaler vi har med dem.

Det er ikke helt afklaret, i hvilket omfang tilbuddet skal være permanent eller tidsbegrænset. Måske kan vi tage forbehold, når vi henvender os med tilbud, så vi kan tilpasse omfanget efter antallet af frivillige i kalendergruppen?

Persondatapolitik, indmeldingsblanketter m.m. kan tilpasses i november-december. Kontakter til udvalgte foreninger kan fordeles og etableres i januar-februar. Vi indleder med at tage ideen op i bestyrelsen.

3. Evt.

Medlemmer af datastuen (og måske andre) bliver forvirrede over, at domænenavnet skifter til visamlerenderne.dk, når de går ind på ”Det sker på Langeland”.

Vi har mange forslag til, hvordan vi kan styrke både landsbyklyngen, vores økonomi og folkemødet. De bliver skrevet ned i et særskilt dokument og taget med til bestyrelsen.

Næste kalendermøde er på Frivilligcenteret søndag den 21. november kl. 17.