Referat af møde i kalendergruppen 3. oktober 2021

Medvirkende: Rasmus, Jens-Ole, Lars og Gert.

1. Status på kalenderen

Gode nyheder. Efter vores invitation til foreningerne er der begyndt at komme masser af aktivitet igen.

2. Hvem gør hvad på folkemødet den 10. oktober?

Jens-Ole og Lars sidder i vores stand. Gert og Rasmus bevæger sig rundt, men vil sidde i standen, så vidt det er muligt. Rasmus deltager i workshoppen kl. 12.30.

Rasmus laver forslag til opdateret folder og plakat. Vi medbringer også kalendermanual og bærbare computere (og forlængerledning).

3. Hvordan får vi flere arrangører?

– Samarbejde med kalenderen i Øboen?

Vi vil alle gerne skrive arrangementer fra Øboens kalender ind i ”Det sker på Langeland”, hvis vi får besked om, at vi gerne må. Rasmus kontakter Øboen/Fyns Amts Avis (Nanna) og hører, om det rent teknisk kan lade sig gøre at give os besked om nye arrangementer. Det bedste vil være en afkrydningsboks, brugerne kan markere, hvis de vil have en kopi af deres arrangement sendt til os pr. mail – for at vi kan lægge det i kalenderen.

– Kontakt til kommunen.

Gert har talt med Jane Jegind. Hun sørger for at sprede budskabet om kalenderen til alle afdelinger.

– Status på deltagelse på møder/messer rundt omkring.

Jens-Ole: Har lagt et arrangement ind for Kor-i-nord og har opfordret Demensforeningen til at bruge kalenderen forud for deres forkælelsesaftener.

Gert har overtalt Biografen til at deltage i folkemødet!

Lars reklamerer for kalenderen på borgermøde den 13. oktober.

Ellers ligger dette arbejde lidt stille pga. folkemøde og valgkamp.

4. Hvordan får vi flere brugere?

– Reklamer?

Jens-Ole nævner magnetskilte, banner, rollups, klistermærker, plakater, biografreklamer og annoncer i Øboen som muligheder. Vistaprint kan anbefales. Alt dette vil koste penge; vi tager emnet op på et bestyrelsesmøde.

Vi fortsætter dog snarest muligt med at hænge kalenderplakater op i busser og på offentlige steder. Denne kampagne var godt i gang, da den blev afbrudt af coronakrisen for 1½ år siden.

– Omtale i Langelandsguiden?

En god ide. Det kræver dog medlemskab af Turistforeningen (500 kr. årligt) + 900 kr. for ¼ side. Gert taler med Jeanette om mulighederne – og om Turistforeningen vil deltage i Fællesskabets Folkemøde.

– Præsentation på intromøder til tilflytterne?

Gert undersøger mulighederne. Vi bør optræde sammen med Frivilligcenter Langeland.

– Større synlighed på nettet?

Efter Jane Jeginds indsats er kommunen begyndt at linke til os igen – det gavner synligheden.

Evt.

Næste kalendermøde finder sted søndag den 31. oktober kl. 17 – med færre punkter på dagsordenen.

Rasmus sørger for noget spiseligt med græskar.