Referat af møde i Landsbyklyngen Langeland og Strynø ”Vi Samler Enderne”, der blev holdt på Frivilligcentret i Rudkøbing 18. januar 2022

Til stede var: Jytte Frederiksen, Gert Rosing, Rasmus Skov Larsen, Lars Johansen og Gitte Rasmussen.

Fraværende med afbud: Nina Andersen

Fraværende uden afbud: Jeanette Pichardt, Susanne Jølck.

1. Valg af referent: Gitte Rasmussen

2. Godkendelse af referat fra de sidste 2 møder – udsat da referater mangler

3. Nyt fra arbejdsgrupperne: Langeland Blaffer mødes senere for sæson 2022 opstart. Kalenderen ”Det sker” 2022 er godt i gang. Interessen for kalenderen skal dog optimeres, og der arbejdes på at lave en gruppe af ”skrivedamer” som vil indtaste arrangementer fra til sommer. Planlægning af Fællesskabets Folkemøde 2022 er ganske lidt i gang.

4. Idemøde / Brainstorm – hvad skal vi arbejde med fremadrettet?
Der blev drøftet en del generelle ting så som:

Foreningens navn: Vi samler Enderne – Landsbyklyngen for Langeland og Strynø – her var der forslag til en ny og lettere mundrette navn. Et navn som dækker over foreningens aktiviteter mv. og et navn som er letter at huske.

Foreningens mødested: Frivilligcenteret, Borgerhuset eller ?

Foreningens opbygning: Hvad vil vi være kendt for / Hvad skal vi ”sælge” os selv på. Hvorfor skal de langelandske foreninger være medlemmer hos os?

Aller helst vi l vi være et fællesskab på Langeland. Et fællesskab som kan og vil hjælpe hinanden. Kan vi blive den forening som får Langeland til at være bedre til at invitere/ involvere/ hjælpe hinanden på tværs af interesser/ foreninger?

Flere i bestyrelsen / arbejdsgrupper: Vi mangler hænder til vores mange projekter og flere emner blev foreslået. Der skal til marts mødet lægges en strategi for hvem der spørger hvem.

For at få noget ud af at søge fonde skal vi kunne fremvise et acceptabelt medlemsantal.

Foreningens kontingent: Hvad skal der betales i kontingent om året og hvordan skal fordelingen være fremadrettet? En drøftelse som kræver et punkt til et af de kommende møder.

Følgende er foreslået:
Små foreninger
Store foreninger
Privatpersoner
Kalendermedlemmer

Derudover var det en aften med mange gode tanker og ideer:

Vi mangler penge så vi skal i gang med at søge fonde – hvem har evner og overskud til det?

Hvad sker der med Kulturelt samråd og deres virkeområde- kunne de tænke sig en kontaktperson hos os?

Demokratiudvalget i Langeland Kommune er blevet nedlagt, måske nogle af deres indsatsområder kan overtages/ løses hos os?

Frivilligcenteret, Folkeoplysningsudvalget og vores forening – en mere konkret opdeling af hvem der arbejder for hvem, med hvad og hvorfor. Kunne være til glæde for alle 3 og ikke mindst for de langelandske frivillige.

For at opnå synlighed skal vi arbejde på 4 årlige arrangementer/ aktiviteter à 2,5 times varighed med deltagerbetaling. Hvad der kan have interesse for foreningerne og deres medlemmer.

Forslag til 2022
1. Hvor fanden er pressen??
2. Generationsskifte i foreningen
3. Mød din politikker
4. Fundraising – Fonde.dk
Forslag til fællesmøder for
1. Sommerhusejere(grundejerforeninger)
2. Borgerforeninger og deres indsatsområde
3. Kirkerne på Langeland
4. Hjertestarterne skal spørges om de ønsker at deltage i nogle af disse møder.
Alt i alt – så skal vi have Ja hatten på og plukke de lavt hængende frugter(dog ikke de rådne – iflg. Gitte) 🙂

Som I kan læse af Gittes referat, kom vi rundt om meget. Jeg har tilføjet lidt ud fra mine notater og I er alle velkomne, til at byde ind hvis der er noget som vi har glemt. Så tilføjer vi det så dette referat også kan anvendes som arbejdspapir resten af året.

Eventuelt:
Blafferorganisationens stifter har berettiget sig selv til at opkræve 3.885 kr. inkl. moms selvom han ikke har deltaget i et fællesmøde/ stormøde. Det skyldes at hans logo er trykt i Langeland Blaffers flyers mv.

Bike freinds er efterhånden godt repræsenteret på Langeland – og især i samarbejde med kirkerne. Det betyder at der i våbenhuset på 9 kirker findes cykelpumpe og lappegrej til fri afbenyttelse. Ved flere af kirkerne er der også adgang til vand og toiletfaciliteter.

Vi skal have tilpasset vores GDPR politik, så alle medlemmer kan se, at de ved udmeldelse først slettes i vores kartotek umiddelbart efter vores generalforsamling. Rasmus arbejder på sagen.

Næste møde holdes på Frivilligcentret tirsdag den 15. februar kl. 17.00