Referat af møde i kalendergruppen, 30. april 2022

Til stede: Jens Ole, Rasmus, Dorit, Ingrid, Gert. Lars var forhindret i at deltage.

 1) Gode nyheder

Ingrid medbragte squash/gulerodskage med ost.

Vi er nu oppe på 42 tilmeldinger til vores indtastningstilbud. Heriblandt fra Langeland Kommune, Langelandsfestivalen, Fyns Amts Avis, SHORES, Musikefterskolen, Røde Kors og samtlige menighedsråd.

2) Hvordan får vi flere til at bruge vores gratis tilbud om indtastning? / 4) Fordeling af opgaver

Lars og Gert har ikke haft tid til at kontakte foreninger endnu, men får bedre tid i de næste måneder.

Lars må gerne tage Fiskeriets Hus, HEKOB, Bagenkop Havn og Lindelse Sognegård.

Gert tager bl.a. Foreningen Hou Skole, Tranekær Slotsmøllelaug, SF og biblioteket. Sidstnævnte siger, at de selv lægger arrangementer ind, men har i længere tid ikke gjort det i praksis.

Jens Ole tager bl.a. Langelands Museum, Ældresagen og forskellige aktører på Strynø.

Ingrid er ved at kontakte Det Lille Kunstværksted, Dorit er ved at kontakte Bogby Langeland. De kontakter også Tikicamp.

De mange små netværk på Frivilligcenteret hører med under samme, så dem kan vi nå, når centeret har tilmeldt sig.

3) Hvordan får vi flere indtastere? / 4) Fordeling af opgaver, fortsat

Fremover mødes vi på Frivilligcenteret kl. 14 den første lørdag i hver måned (undtagen i juli) og laver indtastning i fællesskab. Hver person melder sig til at gennemse bestemte kilder (Øboen, Kirkebladet, bestemte hjemmesider eller Facebooksider) og taste aktiviteter ind, hvis de er arrangeret af de foreninger, der har tilmeldt sig. Jyttes pensionister skal inviteres. Vi skiftes til at tage kage med.

Jens Ole kan måske få tilsendt en fil med indholdet af kirkebladet, som han derpå kan kopiere over til kalenderen. Vi dropper den tidligere fordeling af kirkerne.

Rasmus vil prøve at dække de indtastningsopgaver, som ikke er afsat til anden side.

5) Evt.

Dageløkke Bådelaug og Bedre Psykiatri (samtalecaféer) skal med på vores liste.

I løbet af sommeren forbedrer Rasmus hjemmesiden, så vi kan henvise til ugentlige tilbud om gudstjenester, aftenskolearrangementer m.m., uden at de dominerer kalenderen.

Landsbyklyngens og ikke mindst kalendergruppens møder skal ud på kalenderen. Vores næste møder er lørdag den 4. juni, lørdag den 6. august og lørdag den 3. september, alle dage kl. 14.