Referat af møde i kalendergruppen 4. februar 2023

Medvirkende: Rasmus, Gitte, Jens Ole, Ingrid, Lisbet og Leif som gæst. Afbud fra Dorit.

1) Nyt fra Ballum IT

Hjemmesiden er nu flyttet til en anden server. Det bør gøre siden mere stabil.

2) Nyt om indtastere

Jytte har fundet tre gode indtastere (Janne, Annette og Inge). De regner ikke med at deltage i kalendergruppens møder, men mødes selv en gang pr. måned og lægger arrangementer ind i kalenderen. I første omgang bruger de vores gæsteformular.

3) Nyt fra Bagenkop

Gitte har adgang til bagenkop-info.dk og vil begynde at lægge lokale arrangementer i kalenderen her i 2023. Hun kopierer dem samtidig til ”Det sker på Langeland”.

4) Nyt om kirkebladet

Jens Ole arbejder stadig på at få adgang til kirkebladets tekster og billeder i filer, som ikke er pdf. Der er fremgang i sagen, men det tager tid.

5) Kalenderens indhold

Vi har nu lidt over 50 tilsagn til kalendergruppens tilbud om at lægge arrangementer ind. I de seneste måneder er vores indsamling af tilsagn gået i stå. Skal vi give os selv lov til at lægge alt ind i kalenderen, som er ude i offentligheden, og blot undgå de aktører, som direkte har frabedt sig det?

Leif: Af hensyn til ophavsret skal vi have en tilladelse fra de enkelte aktører først. De fleste vil være glade for, at vi reklamerer for dem, men der er altid en risiko for, at nogle anmelder os.

Vi fortsætter med at indsamle tilsagn i 2023. Vi sikrer os, at Jytte og de tre nye indtastere også kun lægger ting ind for dem, der enten står på vores tilsagnsliste, eller selv har givet indtasterne lov.

Vi følger op på Nyreforeningen (Jens Ole) og Bedre Psykiatri.

Lisbet undersøger, om vi kan samarbejde med Frivilligcenteret om deres foreningsoversigter. Det vil være praktisk, hvis vi må lægge alle de tilbagevendende møder ind, som omtales i oversigterne. Vi skal også have en procedure, som gør, at vi får besked, hvis en forening ændrer dato, sted eller tidspunkt.

Lisbet prøver også at finde en frivillig, der kan lægge ting ud for Frivilligcenterets Venner.

6) Markedsføring – bannere/plakater

Jens Ole har fået bannerpriser – også til et halmballevenligt banner på 80 x 160 cm – og har fundet sponsorer til adskillige bannere. Hver sponsor får sit navn trykt i bunden af ét banner.

Ingrid anbefaler det tredje forslag til design, som Rasmus har sendt.

Designforslaget kan genbruges på plakater – og på skilte ved genbrugsstationer. Skiltene skal dog først godkendes af bestyrelsen. Vi har endnu ingen dato for, hvornår de er på dagsordenen.

Bestyrelsen skal også tage stilling til, om den vil/kan give tilskud til et særskilt banner for Fællesskabets Folkemøde. Dette banner vil få en velcrodato/tidspunkt, der kan skiftes ud.

7) Markedsføring – online

Rasmus undersøger, om vi kan etablere et samarbejde med Facebookgruppen ”Det sker på Langeland”, så de nævner os og linker til visamlerenderne.dk, mens vi til gengæld linker til gruppen fra vores hjemmeside.

Hvis vi har kræfter til at reklamere for kalenderen på Facebook (og det bør vi have), kan vi med fordel gøre det på Facebooksiden for Vi Samler Enderne. Her kan vi også lave et fastgjort opslag, der fortæller om kalenderens fordele.

Rasmus arbejder videre på at få bestyrelsen til at udsende pressemeddelelser og andre nyheder.

8) Deltagelse i Fællesskabets Folkemøde

Vi har ingen dato for næste folkemøde, så punktet udsættes.

9) Fundraising?

Jens Ole har foreslået, at vi søger om penge til flere bærbare computere.

Leif: Friviligcenteret har i forvejen fire gamle bærbare, som de snart kan låne ud. De fire bærbare stammer fra et gammelt projekt og er lige nu låst. Leif er gået i gang med at nulstille dem og installere Ubuntu i stedet for Windows.

Jens Ole: Datastuen har også to gamle bærbare lige nu.

Rasmus foreslår, at vi undersøger priser på at udvikle en app til kalenderen. Infoland har i forvejen en app, men her skal man vælge ”Langeland” fra en lang liste over samtlige landsbyklynger. På de fleste klynger – inkl. Langeland – får man så blot en besked om, at klyngen ikke har betalt ekstra for et abonnement på appen. En gratisapp med direkte adgang til ”Det sker på Langeland” vil være langt bedre.

Jens Ole: Vi bør besøge SDU, hvor det er muligt at få studerende til at programmere en app. De holder åbent hus hver torsdag-fredag kl. 10-12 og man kan deltage for 50 kr.

Gitte melder sig til at besøge SDU og undersøge nærmere. Rasmus sender forslag til specifikationer.

10) Evt.

Næste kalendermøde finder sted lørdag den 4. marts kl. 13 i Frivilligcenteret.