Referat af kalendermøde lørdag den 6. maj 2023

Deltagere: Rasmus, Jens Ole og Lisbet, med Leif som gæst.
Der er afbud fra Gitte. Sygdom gør, at Ingrid desværre ej kan fortsætte i gruppen alligevel.

1) Aktiv Seniordag den 9. maj

Lisbet og Jens Ole deltager i dagen på Frivilligcenteret med bannere og A4-præsentationer. Rasmus laver en præsentation her i weekenden, så den kan printes på mandag.

2) Opfølgning på vores reklamekampagne

Den store reklamekampagne finder sted fra skoleferiens start til midten af august.

Bannerne er i hus! Vores foretrukne fire ophængningssteder:

Bannervæggen i nærheden af Langelandsbroen
Ishuset i Spodsbjerg
Ristinge Camping
Stæhrs Bageri i Tullebølle

Andre steder til overvejelse…
Bagenkop – Lohals – Broløkke – Lystbådehavnen i Rudkøbing

Jens Ole indhenter tilladelser fra kommunen og andre ansvarlige.

Lisbet og Leif køber blæksprutter til 10 kr. stykket.

Vi kan få lavet fire bannere til, men vi ved ikke, om de skal bruges på folkemødet eller kalenderen. Bestyrelsen mødes den 23. maj.

A3-plakaten er sat op i Frivilligcenteret. Måske er det ikke nødvendigt at lave en særlig udgave med belysning.

Orientering fra generalforsamlingen:

Jytte tager kontakt til Radio Langeland og forsøger at komme i kontakt med Facebookgruppen ”Det sker på Langeland”.

Landsbyklyngen finder finansiering til A5-skilte af presset glas. Efter aftale med renovationen skal de sættes op på alle affaldsøer på Langeland. Skiltene vil reklamere for kalenderen men koster 200 kr. pr. stk.

3) Opfølgning på vores kontakter

Vi har fået tilsagn fra Fyns Grafiske Værksted, Elsker Saunagus, Broløkke og Langelands Golf Klub.

SeniorErhverv har fået en lokalafdeling på Langeland, som kan træffes på Frivilligcenteret om mandagen. De vil gerne bruge kalenderen, også til ekskursioner til Svendborg.

Der er endnu ikke oprettet profiler for museerne. Museumsforeningen vender tilbage med svar, som dog først kan afklares efter september/oktober i år. Vi vender tilbage til den.

Bymøllen kan i princippet godt bruge vores tilbud, men mangler at udfylde en tilmeldingsblanket.

Leif og Lisbet sørger for, at Hemingwayklubben bruger kalenderen.

Jens Ole spørger Foreningen Norden.

Landsbyklyngen har endnu ikke afholdt møder med forsamlingshusene, men de er ved at blive planlagt.

4) Evt.

Det er bedre at henvise til ”Vi Samler Enderne” end ”Det sker på Langeland”. Søgeordene ”Det sker på Langeland” på Google fører til visitlangeland.dk, til stor forvirring for brugerne.

Rasmus vil gerne starte en kommunikations- og medlemsgruppe. Den skal styrke landsbyklyngens kommunikation, medlemshvervning og medlemspleje. Lisbet og Jens Ole vil gerne deltage. Rasmus prøver at finde flere deltagere og præsenterer gruppen på bestyrelsesmødet den 23. maj. KomMed-gruppen mødes første gang lørdag den 17. juni kl. 13.