Referat af kalendermøde, lørdag den 10. juni 2023

Deltagere: Rasmus, Gitte, Lisbet, Leif. Afbud fra Jens Ole.

1) Opsamling på reklamekampagne
Lisbet og Leif har skaffet blæksprutter. Det sidste banner går til folkemødet og bliver på 150 x 300 cm.

Tilladelser til ophængning

Jens Ole har gjort en stor del af forarbejdet, men vi er ikke i mål endnu. Vi skal finde ud af, hvem lodsejerne er, og have tilladelse fra dem samt fra kommunen i ét tilfælde og fra Vejdirektoratet i to andre. Vi skal også lave skitser over de steder, hvor vi hænger op.

I mellemtiden:

Vi hænger et banner op på Frivilligcenteret og kombinerer det med foldere, som fortæller om kalenderen. Frivilligcenterets Venner skal vide, at kalenderen drives af Vi Samler Enderne og ikke Frivilligcenteret.

Lisbet printer foldere og plakater og laminerer plakaterne 19. juni på Frivilligcenteret. I første omgang får vi lamineret 30 x A4-plakater + 30 x A3-plakater, som vi selv betaler for. Rasmus laver udkast til en folder inden mandag den 19. juni. Måske har vi en i forvejen?

Vi sætter plakater op i løbet af sommeren og lægger foldere rundt omkring. Listen over mulige steder er vedlagt. Lisbet og Leif tager Nord, Gitte tager Syd, Rasmus tager Rudkøbing, Jens Ole tager Midt.

2) Regler for brug af kalenderen

Hvordan sikrer vi os mod upload af billeder, som andre har rettigheder til?
Vi har fået en opkrævning på 1.375 kr. for et ulovligt billede. I denne omgang betaler landsbyklyngen. Fremover indfører vi en ”uploaderen betaler”-praksis. Rasmus laver udkast til formulering i vores regler og på hjemmesiden.

Arrangementer udenfor Langeland

For nogle år siden vedtog vi, at man godt kan udgive rejser/udflugter i kalenderen, hvis blot de starter på Langeland. Det er dog aldrig kommet med i vores regler. Måske har det siddet fast i bestyrelsen.

Vi lader startstedet være afgørende for, om et arrangement hører til i kalenderen eller ej. Arrangørernes hjemsted er drøftet som alternativ, men dels bliver arrangøren ikke vist automatisk, dels kan det give et problem med listen over steder, da der så vil optræde adresser udenfor Langeland.

3) Nyt fra alle

Gittes tur til SDU på jagt efter frivillige app-programmører er udsat til efter sommerferien.

4) Evt.

Lisbet efterlyser en mulighed for at printe en månedskalender som PDF. Rasmus undersøger dette i løbet af sommeren. Måske kan vi selv tilføje funktionen med CSS.

Fremover holder vi nogle møder på Frivilligcenteret og andre hjemme hos os selv.

Opdateret liste over mulige steder til plakater og foldere 2023

Nordlangeland

Foreningen Hou Skole
Lohals Campingplads
Brugsen i Lohals
Nordskolen
Nordlangelandshallen
Brugsen i Snøde
Tranekær Slotsmølle
Medicinhaverne
Biavlerne
Bøstrup Forsamlingshus
Brugsen i Tullebølle
Tullebøllehallen
Tiki Camp
Stutteri Almindingen
Kassebølle Friskole
Emmerbølle Strandcamping
Våbenhuse – Hou, Snøde, Bøstrup, Tranekær, Tullebølle

MidtLangeland

Færgeventested i Spodsbjerg
Ibi Bootsverlei
Købmanden Spodsbjerg
Færgegårdens Camping, Spodsbjerg
Degnehaven
Beboerhuset Longelse
Nyt opslagstårn ved havnen i Spodsbjerg?
Våbenhuse – Simmerbølle, Rudkøbing, Longelse, Fuglsbølle, Skrøbelev

Rudkøbing

Friviligcenteret
Rådhusets opslagstavle
Sundhedshuset har flere tavler
Værkstedsgården har flere tavler
Borgerhuset
Superbrugsen i Rudkøbing
Turistkontoret i Rudkøbing
Plankeværk nær Aldi og biograf: Opslag tages ned efter en måned.
Opslagstavle overfor apoteket
Ørstedsskolen
HF & VUC Fyn
Langeland Efterskole
Langelandshallen
Jem & Fix
XL-Byg
Pusleplads ved OK-tank
Biblioteket. Det kræver dog, at vi reklamerer for et bestemt event.
Dækgaragen
Bergholt Garage på Spodsbjergvej: Her kan hænge opslag, men de ses mest af chauffører.
Bytavler rundt omkring. Hvem har adgang?
Nyt opslagstårn i Rudkøbing ?
Rudkøbing Camping

Busser: Det er gratis for foreninger at have noget hængende i begrænset tid. Det skal være i vandret A4-format.

Sydlangeland

Lindelse Sognegård
Brugsen i Humble
Spar i Humble
Musikefterskolen i Humble
Humble Skole
Humblehallen
Opslagstårn ved P-pladsen ved Spar/Bistro Bredo Humble
Strandcafeen Hesselbjerg
Ristinge Camping
Magleby Fri- og efterskole
Magleby Forsamlingshus
Broløkke
Brugsen i Bagenkop
Bagenkop Hallen
Opslagstavlen/tårn ved musikscenen og havnekontoret
Bagenkop Kro
Strandgårdens Camping, Bagenkop
Våbenhuse – Lindelse, Kædeby, Humble, Ristinge, Fodslette, Magleby, Bagenkop

Strynø

Strynø Købmand
Våbenhus – Strynø

Svendborg og Tåsinge

Rådhusgården
Jobcenteret
Midtbyhallen
McDonalds
Svømmehallen
Føtex
Roklubben
Svendborg Bibliotek
Mur nær Naturama
Svendborg Gymnasium
Vindebycenteret
Brugsen i Landet