Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 19. marts 2024 kl. 17.00 på Biblioteket

Tilstede:Susanne, Jytte, Gert, Rasmus, Lisbeth, Gitte
Afbud; Lars, Sandra

 1. Valg af referent – Gitte
 2. Godkendelse af referat fra 20. februar 2024 (Susanne) – godkendt
 3. Arbejdsgrupper, fokus på:
  1. Reklame for kalenderen til langelænderne og turister – hvad gør vi nu?
   Der deles opslag på SOME vedr. kalenderen “DET SKER PÅ LANGELAND”Catrine Madelaire fra FYNS AMTS AVIS – Langeland Redaktionen ville gerne samarbejde vedr. kalenderdeling gennem ØBOEN og FAA. Dette er dog pt. udsat, da begge redaktioner er nedlagt og alt foregår fra Svendborg nu.

   Nyhedsbreve til foreninger/medlemmer, at de skal huske at reklamere for brugen af “DET SKER PÅ LANGELAND” overfor alle de kommer i kontakt med (Lokal/Turister/fritids Langelændere)

  2. Opslag ifølge aftale med Langelands Forsyning på affaldsøer i sommerhusområderne og på genbrugspladserne.Være til stede/synlige når der foregår offentlige arrangementer rundt på øen, hvor det er tilladt at deltage

   Samarbejde med kalender udveksling med VISIT LANGELAND, der har været afholdt møde med Frauke Coch

   Jytte spørger LANGELAND SAMMEN – TIL OS ALLE om mulighed for oplysning vedr. “DET SKER PÅ LANGELAND” i deres nyhedsbreve ifb. med. Cykelløbet 2024

  3. Lys i mørket 1 + 2 november 2024. Brev til foreningslivet primo april, kan vi andet?Jytte og Susanne udfærdiger et brev til foreningslivet med omtale af hjemmesiden.= april
  4. Økonomi – bl.a. hvordan får vi penge i foreningen
   Indtægter:
   Fonde, sponsorater
   Østifterne og diverse pengeinstitutter om tilskud.
   Lars laver et oplæg til en ansøgning til vores næste møde (udsat da Lars havde meldt afbud til dagens møde)Fotokopiering fremover
   Frivilligcentret vil koste ca. kr. 600-800 – fremover ingen kopiering uden økonomi til det.

   Samt henvendelse fra Britta Andersen drøftes.
   Aftalt at Britta deltager i næste møde d. 22/4 – Dette er i mellemtiden blevet udskudt.

  5. Kursus Fonde. Dk. Gitte og Lars står for arrangementet.
   Gitte har fået mail fra Jytte i papirform vedr. den person, der skal komme og holde et oplæg. Der er ikke fastlagt noget endnu. Mener nu at det er Gert og Gitte der skulle snakke sammen vedr. kurset. mailen ønskes digitalt.
  6. Kalender for Facebook opslag fra os.
   Nyhedsopslag og Deling på SOME af alle begivenheder der står i “DET SKER PÅ LANGELAND”
 4. Årshjul 2024
  Gert og Jytte kigger på det

Der arbejdes løbende på et årshjul.
Møde med forsamlingshusene hvert andet år (ulige år),
generalforsamling ultimo april,
Lys i Mørket,
Møde med lokalarkiverne
synliggørelse af vores forening mv. skal ind i vores årshjul for 2024.
Regnskab=April
Der skal være en årlig gennemgang af årshjul og forretning forordning inden kommende generalforsamling = Marts/April

 1. Vi har fået en henvendelse omkring et kursus ønske ”foreningen mangler en formand/ en kasserer” Kender vi en god som kan stå for sådan et kursus?
  En Bagmand er lige så vigtig som en Formand – citat Peter Bang, DGI
  Hæftelse vedr. økonomi i en forening ved Johnny Puggaard – Bankmægler
  Forslag til “GÅ HJEMMØDER” på 1½ time
 2. Sandra skal føde i den nærmeste fremtid og ønsker derfor at stoppe i udvalget det næste år.- OK
 3. Bordet rundt.
 4. Gunnar Blaske, tidligere journalist inviteres til generalforsamlingen på Frivilligcentret Lok. 1 d. 30,4 som oplægsholder med et oplæg om borgerjournalistik, et meget aktuelt emne måske mere nu end før. Lisbeth spørger.
  Han spørges ligeledes om han vil være dirigent
  Lisbeth har efterspurgt vedr. lokation for møder fremadrettet
  Næste møde er d. 23/4 på Biblioteket

Det er nu tiden til at indbetale kontingent for året, og det skal ske på kontonummer 1689-3231561578.