Ekstraordinær generalforsamling 3. juni 2019

Vi Samler Enderne indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling mandag den 3. juni kl. 19, da ikke alle formalia var overholdt ved vores generalforsamling den 29. april.

Dagsordenen er:

• Valg af dirigent
• Formandsgruppens beretning
• Fremlæggelse af regnskab og budget
• Forslag til vedtægtsændringer
• Andre indkomne forslag
• Valg af
– formand
– næstformand
– repræsentant for økonomigruppen
– repræsentant for kommunikationsgruppen
– repræsentant for bindeledet
– repræsentant for borgerinddragelsesgruppen
– repræsentant for frivilligcentret
– repræsentant for folkeoplysningsudvalget
– 3 suppleanter for bestyrelsen
– 1 revisor
– 1 suppleant for revisor
• Valg
• Eventuelt


Indlæser kort...

Dato/tidspunkt
3. juni (mandag) 2019
19:00 - 21:00

Sted
Frivilligcenter Langeland, Fredensvej 1A, 5900 Rudkøbing

Kategorier

Tilbage til forsiden