Generalforsamling 2021 i Vi Samler Enderne

Kære alle sammen

Nu åbnes der op og foldes ud. Restriktionerne bliver mindre og de grønne blade bliver større. Så er det tid til indkaldelse til generalforsamling i foreningen ”Vi samler enderne”, landsbyklyngen på Langeland og Strynø.

Vi vil gerne invitere til generalforsamling

Er du endnu ikke medlem at foreningen og ønsker at blive det, kan du få stemmeret ved at tilmelde dig her på siden og betale kontingent 50 kr. til vores konto 1689 – 323 156 1578.

Dagsorden ifølge vedtægter:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab samt orientering om budget 2021
  • Indkomne forslag
  • Valg
  • Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen vil der være en præsentation af vores nye tiltag, ligesom man har mulighed for at komme med forslag til indholdet af den nye Idemesse som fremover hedder Fællesskabets Folkemøde.

Med venlig hilsen
Vi samler Enderne.


Indlæser kort...

Dato/tidspunkt
21. juni (mandag) 2021
19:00 - 20:00

Sted
Borgerhuset i Rudkøbing, Ahlefeldtsgade 13-15, 5900 Rudkøbing

Kategorier

Tilbage til forsiden