Kursus: Værktøjskassen til bestyrelsesmedlemmer i små foreninger

Dette kursus præsenterer den grundlæggende viden om, hvad rollen og ansvaret som bestyrelsesmedlem i en frivillig forening indebærer.

Som bestyrelsesmedlem og en del af den øverste ledelse i en frivillig forening er det vigtigt at kende sit ansvar. Det er også vigtigt, at have redskaber, så man kan bidrage til strategiarbejdet og de langsigtede og fælles mål, som udvikler foreningen i den retning, bestyrelsen ønsker.

Emnerne for dette kursus er fx:
• Roller, ansvar og ledelsesopgaver i bestyrelsen
• Foreningens vedtægter
• Juridiske forpligtelser, bl.a. tavshedspligt, forsikring og arbejdsmiljø
• Det interne samarbejde i bestyrelsen
• Årshjulet for bestyrelsen – herunder budget og økonomi

Kurset byder på oplæg fra underviser, fælles diskussioner, øvelser i grupper og individuel refleksion.

Kurset er målrettet medlemmer af en bestyrelse i en frivillig forening, (uden ansatte medarbejdere) der laver socialt arbejde.
Deltagerne må gerne have lidt erfaring med bestyrelsesarbejdet, men det er ikke
en forudsætning for at deltage i kurset. Udgangspunktet er at give et godt kendskab til de basale elementer i bestyrelsesarbejdet.

Der indlægges en pause på 30 minutter, hvor der serveres en sandwich og en vand.

Hvis du gerne vil vide mere om kurset, er du velkommen til at kontakte frivilligcenteret for spørgsmål.

Tilmelding efter først til mølle princippet 
senest fredag d. 21. august til:
mail: kontakt@fcll.dk  – tlf.: 22 34 45 33
Pris: Gratis for frivillige i medlemsforeninger
for øvrige er prisen 50 kr. per person til forplejning


Indlæser kort...

Dato/tidspunkt
11. september 2020
9:00 - 15:00

Sted
Frivilligcenter Langeland, Fredensvej 1A, 5900 Rudkøbing

Kategorier

Tilbage til forsiden