Generalforsamling 17/6 2020 kl. 18.00

OBS: Vær opmærksom på, at tidspunktet er fremrykket fra kl. 19 til kl. 18 for at undgå, at vores generalforsamling støder sammen med en anden generalforsamling samme dag.

Det er kun få, som ikke har været påvirket af det noget anderledes forår, præget af coronasmitte og social isolation. Sådan er det også i foreningslivet. Her er man i bestyrelserne langsomt begyndt at ”trække i arbejdstøjet” igen. Og det gælder også for Vi samler Enderne – landsbyklyngen for Langeland og Strynø.

Vores først planlagte generalforsamling den 28. april blev aflyst, men nu indkalder vi til generalforsamling onsdag den 17. juni 2020 i Frivillighedshuset, Fredensvej 1, Rudkøbing, og håber, at vi stadig kan samles.

Dagsorden til generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet 2019.
  4. Fremlæggelse af budget 2020 til orientering.
  5. Indkomne forslag, herunder bestyrelsens ændringsforslag til vedtægterne.
  6. Valg.
  7. Eventuelt

Husk, at du kan sende forslag til formanden på kontakt@visamlerenderne.dk, senest en uge før generalforsamlingen, hvis du vil have dem behandlet den 17. juni. Alle forslag bliver offentliggjort på visamlerenderne.dk efter den 10. juni.

Vi er vært ved kaffe og kagebord. Mens dette nydes, bliver der mulighed for at læse bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, ligesom vi gerne vil fortælle om, hvad vi arbejder med i de forskellige grupper. Mød op til en hyggelig aften, bliv inspireret/informeret – vi vil så gerne mødes med dig.

Med venlig hilsen
Vi samler Enderne
Jytte K Frederiksen, formand


Indlæser kort...

Dato/tidspunkt
17. juni (onsdag) 2020
18:00 - 19:15

Sted
Frivilligcenter Langeland, Fredensvej 1A, 5900 Rudkøbing

Kategorier

Tilbage til forsiden