Generalforsamling i Vi Samler Enderne 2024

Gunnar Blaske deltager i generalforsamlingen med et oplæg om borgerjournalistik, et meget aktuelt emne, måske mere nu end før.

Dagsorden

• Valg af dirigent

• Valg af referent

• Formandens beretning til godkendelse

• Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

• Fremlæggelse af budget herunder kontingentsats til orientering

• Indkomne forslag (Forslag skal være modtaget af formanden, senest en uge før generalforsamlingen)

• Valg
– Fire medlemmer til bestyrelsen for en periode af to år
– Suppleanter
– Revisor og revisorsuppleant

• Eventuelt

Alle betalende medlemmer har opstillings- og stemmeret.


Indlæser kort...

Dato/tidspunkt
30. april (tirsdag) 2024
19:00 - 21:00

Sted
Frivilligcenter Langeland, Fredensvej 1A, 5900 Rudkøbing

Kategorier

Tilbage til forsiden