Landsbyklynge vil inddrage borgerne

Ingen kender et lokalområde så godt som de mennesker, der bor der. Og det gælder, uanset om indbyggerne har boet på stedet i generationer, eller om de er nytilflyttere fra en anden egn eller måske et helt andet land. Borgerne er ubetinget dem, der har det største lokalkendskab, og som ved, hvad der er behov for i netop deres lokalområde. Derfor er det oplagt for projektet Landsbyklyngen Langeland og Strynø at inddrage øernes indbyggere i den videre proces.

Landsbyklyngen Langeland og Strynø blev etableret i sommeren 2017 med det formål at understøtte nye samarbejder på tværs af landsbyer og herigennem styrke livet på landet. I alt er der i Danmark skabt 29 landsbyklynger, men Landsbyklyngen Langeland og Strynø er den eneste, der omfatter en hel kommune.

Arbejdsgrupperne bag Landsbyklyngen Langeland og Strynø har valgt navnet ”Vi samler enderne” til projektet, der er støttet af Fonden Realdania, De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, DGI og Lokale- og Anlægsfonden. Langeland Kommune bakker projektet op med blandt andet et tilskud på 75.000 kroner.

I den kommende måned vil borgerne i Langeland Kommune blive spurgt om deres mening i forbindelse med en borgerundersøgelse, der skal skaffe et kvalificeret grundlag for det videre projektarbejde. Spørgsmålene handler blandt andet om lokale mødesteder, aktiviteter, kultur og fritidsliv for både børn og voksne, samarbejde på tværs samt frivillighed.

Borgerundersøgelsen vil kunne findes via projektets nye hjemmeside, www.visamlerenderne.dk, og kommunens hjemmeside, www.langelandkommune.dk, men der vil også være links til spørgsmålene fra en lang række lokale foreninger og organisationers hjemmesider.
Spørgeskemaet kan besvares i tidsrummet mellem mandag den 26. februar og mandag den 26. marts.

Sideløbende med borgerundersøgelsen vil der på både Langeland og Strynø blive holdt en række borger- og dialogmøder med henblik på at få nedsat nogle arbejdsgrupper. Desuden er det planen, at der i april skal holdes en idémesse for øens borgere, ildsjæle, foreninger, organisationer og erhvervsliv.

– Vi vil meget gerne høre din mening om, hvordan Langeland og Strynø skal udvikle sig, og hvad du som borger i kommunen selv kan gøre for at få det til at ske. Vi håber derfor, du vil hjælpe os med at besvare spørgsmålene i borgerundersøgelsen, lyder det i en udtalelse fra Marie Wøldike og Henrik Lindberg Hansen, der udgør formandskabet for Landsbyklyngen Langeland og Strynø.

Borgere, der svarer på spørgsmålene i borgerundersøgelsen, deltager i en konkurrence om 2 x 3 flasker rødvin og 10 x 2 biografbilletter, men de to formænd peger på, at man som en sidegevinst også får mulighed for at være med til at påvirke udviklingen i sit lokalområde.

Yderligere oplysninger:
Henrik Lindberg Hansen 28 60 89 71