Referat af kalendermøde 15. oktober 2022, kl. 14

Deltagere: Dorit, Ingrid, Jens Ole, Rasmus.

Afbud fra: Gert og Gitte, pga. sygdom. Lars er udtrådt af kalendergruppen pga. manglende tid.

1) Nyt fra alle / opfølgning

H.C. Ørstedsselskabet gav tilsagn på folkemødet. SeniorErhverv må kunne bruge kalenderen til deres sociale aktiviteter på Langeland. Ellers er vi ej nået videre med kontakterne, men vi arbejder på dem.

Ingrid har lagt arrangementer ud via gæstesiden. Jens Ole viser, hvordan hun kan logge ind og få adgang til flere funktioner.

Rasmus har aftalt at mødes med Jytte og hendes tre indtastere, men datoen er blevet udsat pga. sygdom.

2) Lys i Mørket

Rasmus og Jens Ole fortæller Ingrid og Dorit om konceptet.

3) Ny aftale med kirkebladet

Jens Ole deltager i næste kirkebladsredaktionsmøde (de finder sted først i hver måned) og ser, hvordan de modtager/kan videresende stof og hvilket opsætningsprogram de bruger. Vores arbejde bliver lettere, hvis vi kan kopiere tekster og lægge dem ind direkte.

4) Evt.

Dorit har fået en ny mailadresse: doritrivas@icloud.com

Jens Ole om Fællesskabets Folkemøde:

  • Der var for meget træk.
  • Folkemødet bør annonceres længere i forvejen, hvis vi skal have flere deltagere.
  • Jens Ole har ide til banner med udskiftelig velcro-dato/tidspunkt. Det kan sættes op på halmballer og finansieres via en tømrer Jens Ole har spurgt, hvis de må få deres navn med nederst på banneret. Landsbyklyngen skal så kun betale for velcro-delen.
  • Hvis vi skal bruge telte, har Frivilligcenteret nogle 3×3-meters telte og Øhavsmarkedet har flere.

Rasmus tager ideerne med til bestyrelsen.

Dorit og Ingrid vil gerne besøge næste folkemøde i 2023.

Næste kalendermøde er flyttet til søndag den 6. november kl. 14.