Referat af møde i Kom Mæ’ 5. august 2023

Deltagere: Rasmus, Jens Ole, Lisbet.

1) Hvad skal vi bruge frivillige til?

Grupper og projekter, som mangler frivillig arbejdskraft:
Blaffergruppen (hvis den fortsætter)
Vidensbank/kompetencekatalog (i samspil med Frivilligcenteret og dets hæfter)
Hjælp til fundraising (i samspil med Frivilligcenteret)
Hjælp til regnskab/kassereropgaver
Fællesskabets Folkemøde
Lys i mørket
Kalendergruppen
Kom Mæ’

Ekstra forslag fra Jens Ole: Opsøgende tiggergang hos erhvervslivet her på øen.

Lene og Nina bør være med i planlægning af en fundraisingsgruppe. De kan dog ikke selv bidrage til en sådan gruppe, pga. mangel på timer. Lisbet ved meget mere om fundraising efter sit kursus den 4. september.

Forskelle mellem Landsbyklyngen og Frivilligcenteret: Landsbyklynge kan arbejde med projekter uden løn (selvom tempoet derfor også er langsommere) og arbejde udenfor normale arbejdstider.

2) Hvor finder vi frivillige? / Hvem er nøglepersoner?

I første omgang er det vigtigste ikke at få medlemmer eller kontingenter, men frivillige. Tovholderen for den enkelte gruppe sørger for at få deres kontaktoplysninger.

Ide: Vi afholder en workshop, ”Kom med en lys ide”, på Frivilligcenteret under dette års Lys i mørket. Foreninger skal inviteres til at være med. Forud for workshoppen bør vi udarbejde

– en liste med beskrivelser af de grupper og netværk, vi gerne vil etablere/videreføre i landsbyklyngen.

– en liste over de muligheder vi har for at finde frivillige til klyngens grupper og netværk.

Lisbet tilbyder at sørge for kaffe og boller.

Ekstra forslag fra Rasmus: Bør vi have ekstra workshop til foreninger, som finder sted en anden dag end under ”Lys i mørket”? Så kan workshoppen på selve Lys i mørket-dagen henvende sig til almindelige borgere.

Rasmus: Vi kan headhunte ved at gennemse FB-grupper og -sider og derpå invitere udvalgte personer til møder med os.

Lisbet: Vi bør invitere Jesper Skovhus med til vores næste møde i september.

Ekstra forslag fra Jens Ole til ”Hvor finder vi frivillige?”: Efterlyser dem ved flyers, nøglepersoner delt op i 4 distrikter, f.eks Gitte syd for Humble, Rasmus resten op til og med Rudkøbing indre by. Lisbeth og Leif nord Langeland. Jens Ole Rudkøbing ydreby + Spodsbjerg og Tullebølle. Desuden: Find dem i listen eller på Frivilligcenterets billedvæg.

3) Sociale arrangementer i landsbyklyngen

Jens Ole har en ambitiøs ide om et selvstændigt arrangement, f.eks. Nøddebo Præstegård, opført som opera af Sydfynsk Opera til 700 kr. pr. billet. Steensgaard har dog i forvejen operatilbud. Det er uvist, om efterspørgslen er stor nok til endnu et arrangement.

Jens Ole foreslår desuden et gospelkor ved et af vores arrangementer. Det kan f.eks. være Fællesskabets Folkemøde i forbindelse med Open by Night. Rasmus: Det bør være et supplement til noget andet, som gavner landsbyklyngen og ikke et arrangement i sig selv.

Rasmus: Vi kan overveje at følge op på Jens Oles ide med en Skarøtur.

Ekstra fra Jens Ole: Forslag til at kendte kommer i Landsbyen og fortæller.

4) Forslag til nye materialer

Udkastet til informationsfolder ser godt ud. Vi sender det videre til bestyrelsen.

Ekstra forslag fra Jens Ole: Foreslår reklametryk på muleposer om hovedpunkterne i Landsbyklyngen.

5) Næste nyhedsbrev

Bør handle om vores workshops. Vi tager emnet med til næste bestyrelsesmøde.

6) Evt.

En god ide: Vi kan afholde en konkurrence på et tidspunkt, hvor man kan vinde en dags arbejde fra en af os. Vi har alle nogle kompetencer, vi kan byde på. Måske kan det gøre reklame for kompetencekataloget? Måske kan det bruges ved Lys i mørket?

Vores næste Kom Mæ’-møde finder sted søndag den 3. september 2023 kl. 13.