Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 23. maj 2023 kl. 19.00

Deltagere: Jytte (mødeleder), Susanne, Rasmus, Gitte, Gert, Lisbet, Lars.

Sandra havde ikke mulighed for at deltage.

1) Valg af referent: Rasmus

2) Godkendelse af referat fra 25. april 2023 (Susanne Lars) – alt OK

3) Møde med forsamlingshusene mv på Langeland

Jane Jegind får desværre ikke tid til at arrangere et møde med forsamlingshusene. Jytte og Gitte er tovholdere i stedet. Vi går efter at afholde mødet den 12. september. På næste bestyrelsesmøde er Jytte og Susanne klar med en invitation.

4) Hvilke emner skal de kurser vi skal afholde i 2023 have?

Fundraisingkurset afholdes den 4. september. Det bliver muligt at købe sandwiches.

Vi skal finde en god oplægsholder med forstand på fundraising. Jytte har undersøgt forskellige lokale muligheder uden held og vil nu kontakte DGI. Der er ikke kommet forslag fra andre medlemmer af bestyrelsen.

Lisbet undersøger flere muligheder på et møde i Fredericia.

5) Foreningens organisering (synlighed, medlemshvervning mv.)

Jytte er ved at lave et Excel-kartotek over vores betalende medlemmer.

Jytte gav udtryk for, at en gratis profil på hjemmesiden ikke tæller som et medlemskab. Rasmus erklærede sig uenig i denne vurdering. (De relevante paragraffer fra vedtægterne er føjet til referatet.)

Kalenderens tre nye indtastere er ikke sikre på, om de fortsætter efter sommeren. Samtidig vil de gerne selv kunne oprette nye steder efter behov. De får derfor tilbudt redaktørstatus på lige fod med kalendergruppens andre medlemmer, samt et kursus i, hvordan de bruger kalenderen, når de er logget ind.

Jytte mener, at vi bør tage betaling for at bruge kalenderen som arrangør, f.eks. 50 kr. pr. år. Rasmus mener, at kalenderen bør forblive gratis.

Ny arbejdsgruppe

Rasmus, Jens Ole og Lisbet vil starte en åben arbejdsgruppe, som skal komme med ideer til vores kommunikation, hvervning og medlemspleje. Den mødes på Friviligcenteret lørdag den 17. juni.

Det blev drøftet, om gruppen burde deles op i flere grupper med hvert sit fokus. I første omgang bliver det dog nok de samme personer, der kommer til at deltage, så vi nøjes med én.

Bestyrelsen siger god for gruppen, med den præcisering, at gruppen ikke selv træffer beslutninger om landsbyklyngens arbejde, men kommer med forslag, som bestyrelsen kan forholde sig til. Spørgsmålet om kommunikation, hvervning og medlemspleje er også på dagsordenen ved næste bestyrelsesmøde.

6) Orientering

Fællesskabets Folkemøde

Vi går efter at holde folkemøde i forbindelse med Open by Night i Rudkøbing den 11. august. Det er endnu uvist, hvilke gader der kan bruges.

Selv hvis vi ikke får mulighed for at afholde folkemødet, vil vi gerne samarbejde med Frivilligcenteret om et lokale under Open by Night. Vi undersøger muligheder for blikfang: Bueskydning, fjernstyrede biler, m.m.

I løbet af juli får vi lavet folkemødebannere med velcro, gerne i en størrelse, der passer til tavlen nær afkørslen ved Langelandsbroen. Gert undersøger regler for ophængning. Rasmus laver et forslag til bannerdesign.

Pendlerråd

Lars fortalte om Pendlerrådets arbejde. Følg også med i deres referater i landsbyklyngens Dropbox!

7) Evt.

Gitte kan opleves som Rasmus Klumps pandekagemor i Bagenkop på Havnens Dag den 27. maj.

Den 31. maj er der møde på Rådhuset om kommunens frivilligpolitik.

Næste bestyrelsesmøde finder sted den 27. juni kl. 17.

 

Fra: Vedtægter for foreningen Vi Samler Enderne – Landsbyklyngen Langeland og Strynø

§3 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldig medlemsprofil på foreningens hjemmeside.

Medlemmer som har betalt kontingent for indeværende år, har opstillings- og stemmeret.

Alle medlemmer har taleret på generalforsamlingen.

(…)

§6 Som medlem kan ethvert individ og enhver gruppe optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. En gruppe kan være en forening, en institution, et netværk, m.m.

Medlemmer kan vælge mellem to medlemskaber:

A) Betalt medlemskab
B) Kalendermedlemskab – som er gratis

Ad A. Betalt medlemskab giver opstillings- og stemmeret. Betalt medlemskab gælder for det indeværende kalenderår. Betales kontingentet ikke, overgår medlemmet til kalendermedlemskab.

Ad B. Kalendermedlemskab gælder, så længe medlemmet ønsker at benytte kalenderen og fornyes ved at logge på foreningens hjemmeside. Er medlemskabet ikke aktivt i to år, betragtes medlemmet som udmeldt.