Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2022

Vi Samler Enderne – ordinær generalforsamling
tirsdag den 24. maj kl. 19 i Borgerhuset.

Dagsorden:

Valg af dirigent:
Valgt til dirigent Jane Jegind

2) Formandens beretning til godkendelse:
Formandensberetning godkendt

3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse:

Regnskabet godkendt

4) Fremlæggelse af budget herunder kontingentsats til orientering.
Budget til orienterng godkendt, Kontingent fastsat til kr. 50,00 følgende kalenderåret.

5) Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget af formanden, senest en uge før generalforsamlingen):
Ingen indkommende forslag

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen, m.m.
På valg og gyldig betalende medlemmer pr. 24. maj 2022
Lars Lyholm
Gert Rosing
Gitte Rasmussen

Ingen indkommende forslag på medlemmer der ønsker opstilling

Alle 3  ovennævnte genvalgt

Ingen suppleanter

Internerevisor gevalgt

7) Eventuelt

Fællesskabetsfolkemøde fastsat til 9. oktober 2022

Drøftet problematikken med at være bedre til, ata gør Landsbyklyngen mere synlig

Mulighed for at kommunen?ansøge rådighedspuljen ved kommunen og udviklingspuljen hos ?

Inspirationsmøde ved Elforsyningen d. 24. Juni, branding af Langeland

Mangler stadig 2 bestyrelsesmedlemmer