Tæt på 500 svarede i borgerundersøgelse

Landsbyklyngen Langeland og Strynø har afsluttet sin store undersøgelse blandt de knap 12.000 langelændere over 16 år og andre, som enten arbejder eller har et feriehus i kommunen. 464 borgere (eller 4,3 %) valgte at besvare hele spørgeskemaet.

– Vi havde selvfølgelig håbet på flere respondenter, men vi er alligevel godt tilfredse med resultatet, siger Marie Wøldike, der sammen med Henrik Lindberg Hansen udgør formandskabet i Landsbyklyngen Langeland og Strynø.

Hun glæder sig over, at hele 99 langelændere har svaret, at de gerne vil kontaktes for at høre mere og måske blive frivillige i landsbyklyngen.

– Vi har dermed fået en enorm menneskelig ressource, som vi i den kommende tid vil gøre brug af, siger Marie Wøldike.

I første omgang bliver de 99 tilbudt at indtage en aktiv rolle under landsbyklyngens idémesse i Rudkøbing lørdag den 2. juni.

– Formålet med idémessen er at samle ressourcerne på Langeland og Strynø og styrke sammenhold og samarbejde, siger Marie Wøldike.

I undersøgelsen kunne deltagerne også fortælle, hvad de gerne vil have, at Langeland og Strynø er kendt for. Ikke overraskende svarede hovedparten ”naturen”, men også begreber som fællesskab, sammenhold, gæstfrihed, rummelighed, mangfoldighed samt kunst og kultur scorer højt på listen.

Blandt de 464, der deltog i borgerundersøgelsen, er der trukket lod om en række gode lokale præmier. Vinderne får direkte besked snarest muligt.