Referat af Bestyrelsemøde 9/4-2019 i Frivilligcenteret

Mødedeltager:Jens Ole, Maj-Britt, Jesper, Susanne, Jytte og Carsten

Punkt 1: valg af mødeleder(Jesper)

2)valg af referent(Carsten)

3)Siden sidst fra grupperne: intet nyt.

4)Kalender: Der var præsentation på Langelands efterskole med godt fremmøde(ca.10-12 stk.) der blev arbejdet med login/oprettelse af profiler og alle blev klogere på kalenderens muligheder. Tak til Thomas for præsentationen.

5)Promovering af os/kalender: Jens Ole har taget initiativ til at banke på døre for at få flere tilmeldt kalenderen, der er bevilget Kr.1700 til at få trykt flyers med præsentation af ”vi samler enderne” og introduktion til kalenderen.

6)Hvor har vi kommunen vedr. kalender/link til denne? Der er påbegyndt fra kommunen, at være bevidste om at bruge kalenderen ved annoncering af aktiviteter, dog er der et stykke vej endnu mht. Turist/erhverv og biblioteket, men det er man opmærksom på og forventer at det lysner.

7)Generalforsamling d.29/4 på kommunen: Der skal ifølge vedtægterne præsenteres en formandsberetning og det bliver aftalt at der skal indkomme et aktivitets oversigt fra de forskellige grupper mm. Til Carsten grundet kort formandskabs historik.

8)evt. idemesse dato(6/10-2019). Strategiplan efterspørges fra DGI( vi har det i tankerne).anlægsfondspuljen skal promoveres( Susanne/Rasmus vil kigge på det) Mai-Britt laver et nyhedsopslag fra kommunen og linker til ”vi samler enderne”.

Næste møde d.14/5 i frivillighedscenteret kl.16,30(Jesper referent, Rasmus kage/brød, Susanne kaffe/the, Carsten oprydning)