Referat af bestyrelsesmøde 14. juni 2022

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 14. juni 2022 kl. 17.00 i Frivilligcenteret.

Tilstede: Gert, Jytte , Lars, Rasmus og Gitte
Fraværende: Nina, Susanne

1.

Valg af referent
Gitte Rasmussen

2. Godkendelse af referat fra 20/4 2022 + 17/5 2022
ikke modtaget referat fra 20/4 og 17/5 – Godkendt referat fra Genralforsamlingen d. 24/5

3. Konstituering af bestyrelsen
Jytte Frederiksen formand med forbehold af, at hun kan være fritaget i foråret
Gert Rosing næstformand, har godkendt, at overtage formandsposten i foråret
Lars Lyolm Johansen fortsætte som kasser

4. Arbejdsgruppen “Lys i Mørket”
Gert Rosing og Susanne Jølck har meldt sig som forbindelsesled fra “Vi samler Enderne” til arbejdsgruppen “Lys i mørket# Langeland der foregår d. 4 & Lørdag d. 5. November henholdsvis Rudkøbing fredag og Nord-/Sydlangeland Lørdag. Der er afsat penge og personer fra kommunen og andre fonde der står for det egentlige arbejde og program.

(Gitte) Hat i egen notat fundet følgende:
“Lys i mørket” er et Ø-samarbejde mellem Læsø-Fanø-Samsø-Ærø-Langeland. De samme øer har også et samarbejde med fælles-ø-golfturneringer.

Projektet ønskes at arbejde frem til, at have en styregruppe i lighed med den der bruges i forbindelse med kunstnernes “Åben Langeland” arrangement.

Finansieringen ligger fast og er på plads både for 2022 og 2023.

Der ønskes samarbejde med Radio Langeland, Spisesteder, der skal arbejdes med “SOME”, Øboen, større dagblade hvor der kan øges opmærksomheden på arrangementet.

5. Arbejdsgruppen “Langeland Blaffer”

6. Arbejdsgruppen ” Bosætningsgruppen ”

7. Henvendelse fra AOF Sydfyn

Denne henvendelse er endnu ikke drøftet, da henvisningerne i mailen ikke er læst og der ikke vides helt hvad det drejer sig om, læs mailen længere ned hvis I ikke har fået den fra Jytte d. 14/6 og giv et par ord til Jytte om hvad vi kan bruge det til

8. Økonomi – hvor kan vi søge penge?

9. Evt.