Referat af møde i kalendergruppen søndag den 7. august 2022

Fremmødt: Jens Ole, Rasmus, Dorit.
Fraværende uden afbud: Gert, Lars, Gitte, Ingrid.

Velkommen til nye medlemmer

Udgår, da Gitte ej er til stede.

Status på kalenderen og tilmeldinger til vores service

Vi har 50 tilmeldinger i hus. Kalenderen har bragt hundredevis af events denne sommer. Vi mangler dog stadig en del vigtige arrangører.

Dorit har undersøgt Tiki Camp. De afholder ikke events.

Jens Ole følger op på Nowhuset og prøver at få tilmeldinger fra Danmarksdemokraterne, Nyreforeningen, Frivilligcenterets Venner og Ældre Sagen.

Rasmus ringer til de andre politiske partier forud for det kommende folketingsvalg.

Samarbejde mellem vores kalender og den i Bagenkop

”Det sker på Langeland” og Bagenkop-info.dk bruger samme kalenderplugin, men sidstnævnte er ikke tilknyttet Infoland. Hvis kalenderne skal kunne udveksle events, forudsætter det

  • At bagenkop-info.dk bliver en del af Infoland – men det giver årlige ekstraudgifter.
  • At Ballum IT udvikler et system, der gør det muligt for de to sider at udveksle events. Det kan Infoland-sider normalt ikke – de kan kun skifte mellem at vise kalendere fra forskellige sider. Udviklingen vil ifølge Rene fra Ballum IT koste omkring 10.000 kr. + moms.

Gitte har ikke fået adgang til bagenkop-info.dk endnu.

Husregler

Der er stemning for, at kalenderen godt må bringe en event, hvis den starter på Langeland og fører andre steder hen, f.eks. en udflugt til Odense.

En formulering kunne være:

Vi bringer ikke events…
– der kun finder sted udenfor vores geografiske område. Vi bringer dog gerne events, der starter på Langeland og fører andre steder hen, f.eks. en udflugt til Odense.

Måske bør andre dele af reglerne også opdateres og godkendes af bestyrelsen.

Medlemmer af kalendergruppen

Dorit: Ingrid regner ikke med at deltage mere, pga. helbredsproblemer.

Alle støtter, at medlemmer af kalendergruppen skal deltage i møderne og melde afbud, hvis de ikke kan. OBS: Fra nu af udtræder man automatisk af kalendergruppen, hvis man ikke deltager i tre møder i træk, startende fra vores næste møde i september 2022.

Jens Ole foreslår, at man også udtræder automatisk, hvis man glemmer at melde afbud et antal gange. Rasmus finder det lidt for risikabelt.

Vi lægger nye arrangementer i kalenderen!

Aflyst pga. det beskedne fremmøde. Jens Ole vil gerne lægge events ud fra kirkebladet, når det ankommer til september.

Evt.

Vi mangler ikke kage denne gang.

Der er efterhånden flere foreninger og netværk, hvis formål overlapper med landsbyklyngens. F.eks. Foreningen Langeland og Frivilligcenterets Venner.

Jens Ole: Måske skal vi oversætte dagsordenen til tysk, så Dorit lettere kan følge med. Rasmus: Det kan sagtens lade sig gøre, hvis Dorit selv ønsker det. Dorit: Regner ikke med, at det er nødvendigt.

Jens Ole: Vi kan skaffe penge til kaffe/kage ved at tilbyde annoncer på kalenderen. Rasmus: Det er ikke en god ide, da reklamer vil fjerne fokus fra kalenderens indhold. Samtidig er vi i konkurrence med i hvert fald Kultunaut (via Turistkontoret) og Sydfynskalenderen, som begge er reklamefrie.

Det er i princippet muligt at have annoncer andre steder på hjemmesiden. Men her er de ikke interessante, da kun få brugere går ind på undersider, som ikke handler om kalenderen.

Datoer for næste møder er…

Lørdag den 3. september
Lørdag den 8. oktober – dagen før Fællesskabets Folkemøde
Lørdag den 5. november
Lørdag den 26. november – da vi næppe får tid til at mødes i december.

Alle møder finder sted kl. 14 på Frivilligcenteret.