Referat fra møde i kalendergruppen 3. september 2022

Deltagere: Rasmus, Jens Ole, Gert.
Afbud fra: Dorit, Ingrid, Gitte.
Fraværende uden afbud: Lars.

1) Velkommen til nye medlemmer

Udgår, da Gitte ikke kan deltage denne gang.

Ingrid har skrevet, at helbredet er godt nok til, at hun gerne vil fortsætte i kalendergruppen.

2) Fordeling af opgaver

2.A) Tilsagn/kontaktpersoner

Gert har begrænset tid, men vil fortsat gerne kontakte

– Møllehavehuset
– Tranekær Sogns Beboerforening
– Tranekær Slotsmøllelaug
– Rudkøbing Handelsstandsforening
– Bio Langeland
– TICKON

Gert tager desuden

– Hemingway Club
– Bedre Psykiatri

Vi spørger Dorit, om hun vil kontakte Hou Skole, i stedet for Gert.

Jens Ole giver en status på de forskellige foreninger, han er ved at kontakte.

– Langelands Cykel & Løb
– Bøstrup Sognehus
– Nowhuset
– Sankt Bendts Kapel
– Langelands Museum (som henviser til Museumsforeningen)
– Baptisterne i Brogade

Nyreforeningen er ikke oprettet endnu. Første forsøg mislykkedes.

Lungeforeningen findes ej længere.

Jens Ole tager desuden

– Nordlangelands idrætsforening, i stedet for Gert
– Søndagsklubben
– Friviligcenterets Venner
– Gruppen for psykisk syge på Frivilligcenteret

Strynø-foreninger er svære at få fat på, da vores kontaktperson på øen ikke har kontaktet dem. Vi nedprioriterer Strynø indtil videre.

Når folketingsvalget udskrives, kontakter Rasmus de fleste af de politiske partier, som ikke har tilmeldt sig vores tilbud endnu. Jens Ole kontakter Danmarksdemokraterne, hvis de oprettes på Langeland.

Rasmus har fået en liste over møder for Ukraine-frivillige og -flygtninge. Den skal undersøges.

Rasmus spørger Nina om Cafe Langeland.

Ældre Sagen kigger nærmere på vores tilbud.

2.B) Læg-i-kalender

Ingrid lægger Rudkøbing-arrangementer fra kirkebladet ud. Jens Ole lægger alle andre arrangementer fra kirkebladet ud. Rasmus sørger for korrektur.

Gitte vil eksperimentere med at lægge ud fra Facebook og Øboen.

Rasmus laver en hurtig gennemgang af alle andre kilder i næste uge og lægger de arrangementer ud, der mangler i kalenderen.

Jytte og Rasmus mødes med Jyttes tre frivillige efter den 10. september. De vil fortsat gerne taste ind for sig selv, uden at deltage i kalendergruppens møder.

3) Evt.

Gert er ved at planlægge et offentligt møde på en hverdag i september. Her vil Øboen/FAA fortælle om, hvordan man opretter events og tilføjer pressemeddelelser i Jysk Fynske Mediers system. Mødet bør også handle om, hvordan man bruger ”Det sker på Langeland”. Jens Ole spørger Søndagsklubben på Frivilligcenteret, om de vil lave kage til publikum.

Næste kalendermøde er lørdag den 8. oktober kl. 14 på Frivilligcenteret.

Hold øje med Jens Ole i DR’s julekalender i år!