Referat af kalendermøde 6. november 2022

Deltagere: Rasmus, Jens Ole, Dorit, Ingrid, Gitte.

Fraværende (nok pga. Lys i mørket): Gert.

Nyt fra alle

Gitte: Arbejder fortsat på at få adgang til Bagenkop-info.dk.

Det vil være godt med et samarbejde om at udveksle events mellem Bagenkop-info.dk og Det sker på Langeland. Blot kan det ikke ske automatisk, da udviklingsarbejdet og abonnement på Infoland i Bagenkop bliver for dyrt.

Rasmus har nævnt Jens Oles ideer (folkemøde-banner m.m.) for bestyrelsen, som drøfter dem senere.

Jens Ole har talt med kirkebladets redaktion (og er blevet medlem). De sender ham tekstfiler og billeder, som han sender videre til resten af kalendergruppen.

Gitte lægger ting ind for de sydlige kirker næste gang.

Ideer til markedsføring af kalenderen

Vi skal være synlige ved næste Fællesskabets Folkemøde. Hvis det kombineres med Open by Night i Rudkøbing, finder det nok sted i begyndelsen af juni.

Vi skal også være synlige henover sommeren 2023. Forslag:

En ny A3-plakatkampagne i foråret i busser og på plankeværker og opslagstavler rundt omkring.

Sponserede bannere (”Det sker på Langeland” + visamlerenderne.dk) på Siø og i Spodsbjerg. Jens Ole undersøger priser.

Rasmus vil gerne lave udkast til nye plakater og bannere.

Alf Jensen kan stille betonklodser til rådighed, hvis vi betaler med Hjem-isvafler/øl.

Muleposer med vores logo på den ene side og sponsorens logo på den anden.

En annonce i Langelandsguiden er for dyrt.

Evt.

Skakklubben er interesseret i vores kalender.

Næste kalendermøde flyttes til lørdag den 10. december kl. 13 og kombineres med julefrokost. Jens Ole sender ønskeliste med ideer til, hvad hver af os skal have med.